CHECK-UP UYGULAMASININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 20.06.2018 tarih ve 1341 sayılı "CHECK-UP" konulu yazısının iptali maksadıyla yürütmeyi durdurma talepli dava AHEF Hukuk Müşavirliği tarafından açılmıştır.
 
AHEF Hukuk Müşavirliğinden alınan bilgiye göre; dava dilekçesinde check-up uygulaması ve periyodik muayene karşılaştırması yapılarak check-up uygulamasının aile hekimlerine ve devlet bütçesine getireceği yük anlatılmış, aile hekimlerine mevzuatla belirtilmeyen görev verilemeyeceği özellikle ifade edilmiştir.
 
Tüm hekimlerimize saygı ile duyurulur.
 
Dr. Hakan UZUN
AHEF Genel Sekteteri

PAYLAŞ: