AHEF Saha Buluşma Toplantıları Çorum'dan Başlangıç Yaptı

             AHEF gücünü il derneklerinden alan bir STK'dır. AHEF  Yönetim Kurulu olarak üye il dernekleri ve bu derneklere üye aile hekimlerinin özlük haklarının korunmasına ve geliştirilmesine, ilgili alanlarda yaşadıkları sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yaparak, ayrıca aile hekimliği uygulamasını güncel ve çağdaş standartlara ulaştırmak amacıyla, mesleki eğitim programları ile hekimlerine destek vermektedir. Bu doğrultuda sahadaki aile hekimlerimizle bir araya gelmek adına AHEF Yönetim Kurulunca planlamalar yapılmış ve 2018 yılı ikinci yarısından itibaren 6 adet il toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır. Öncelikle bugüne dek hiç toplantı yapılmamış iller tercih edilmiştir.

           19 Eylül 2018 tarihinde Çorum ilimizde saha ziyaretlerimizin ilkiyle 6 ilde yapılacak olan sahayla buluşma toplantılarımıza başlangıç yaptık. Çorum il derneğimizle birlikte hareket ederek, sahadaki aile hekimi arkadaşlarımıza yönelik, hem bilimsel hem de hukuki konuların işleneceği bir toplantı organize ettik. AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. H. Şenol ATAKAN, Sayman Dr. M. Ümit IŞILDAK ve Hukuk Müşavirimiz Av. Cihat TORTUM'un katılım sağladıkları toplantı AHEF YK Başkanımız Dr. H. Şenol ATAKAN  ve Çorum il derneği YK başkanı Dr. Mesut Yetkin'in konuşmaları ile başlamıştır. Sonrasında;

- Erişkin Bağışıklamada Öne Çıkanlar,

- Aşı Reddine Yaklaşım ve Aile Hekiminin Rolü,

- AHEF Aile Hekimliği Uygulamasına Genel Bakış ve Aile Hekimliği Uygulamasında AHEF'in Yeri,

 - İlde Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

konu başlıkları işlenmiştir. Doç. Dr. Çiğdem Kader hocamız tarafından erişkin bağışıklama üzerine çok güzel bir sunum gerçekleştirildi. Aile hekimlerimizin uygulama sırasında karşılaştıkları sorunlara yönelik hukuki konuların irdelenmesi ile son bulan programımıza gelerek katkı sunan başta Çorum il derneği yöneticileri ve üyeleri olmak üzere tüm aile hekimlerimize teşekkür ederiz.


PAYLAŞ: