AHEF Saha Ziyaretleri Kaldığı Yerden Devam Ediyor

           AHEF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar neticesinde öncelikle dernek bulunmayan illerin ziyaret edilerek dernek kurulma faaliyetlerinin başlatılmasını sağlama ve tüm Türkiye'yi kapsayan bir AHEF hedefiyle yollara koyulduk. 

            Bu doğrultuda ilk olarak 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde, AHEF YK Sayman Üyesi Dr. M. Ümit IŞILDAK tarafından Kırşehir ve Niğde illerine saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler gayet verimli geçmiş ve daha sonra diğer illere de ziyaretler yapılması planlanmıştır.

           Böylelikle 23-30 Eylül 2018 tarihleri arasında, AHEF YK Üyesi Dr. Kutbettin BAKIR, Hukuk- Mevzuat, Bölge Koordinatörlükleri ve Örgütlenme Komisyonu, Örgütlenme Alt Komisyonu Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Murtaza BAYKAN ve Üye Dr. Kemal NOYAN ile birlikte bugüne dek gidilmeyen illerin de içinde bulunduğu saha ziyaretleri gerçekleştirmiştir.

        Öncelikle Malatya iline ziyarette bulunularak aile hekimi meslektaşlarımızla bir araya gelinmiştir. Sahadaki aile hekimi meslektaşlarımızın dertleri ve sıkıntıları dinlenmiş, bazı sıkıntılara yönelik notlar tutulmuş ve çözüme yönelik girişimlerde bulunulmuştur. AHEF vizyon ve misyonundan bahsedilerek neden dernek kurulması gerektiği konusunda fikir alışverişi yapılmış ve dernekleşme sürecinde AHEF YK olarak gerekli desteğin verileceği anlatılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda olumlu geribildirimler alınmış ve ailemize yeni derneklerin katılacağı yönünde olumlu izlenimler bırakılmıştır.

        Malatya'dan sonra ilklerin yaşanacağı saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Tunceli ve Erzincan illerine gidilerek ilk defa AHEF ile bu illerde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşlarımız ile biraraya gelmiştir. Malatyadaki görüşmelerde olduğu gibi AHEF'ten bahsedilmiş, şikayet ve sıkıntılar dinlenmiş, gerekli notlar tutulmuş ve çözüm için girişimlerde bulunulmuştur. Bu illerdeki görüşmeler sonucunda da geleceğe dönük umutlarımız yeşermiş ve yeni il derneklerimizin temeli atılmıştır. 

      Bu periyotta son olarak Bingöl iline saha ziyareti gerçekleştirilmiş olup buradaki meslektaşlarımızla da biraraya gelinerek dernekleşmenin önemine değinilmiştir. Bingöl ilinde de olumlu görüşmeler gerçekleştirilerek saha ziyaretlerimizin bu ayağı sonlandırılmıştır. 

           Çok kısa bir sürede 6 ile saha ziyareti gerçekleştirilerek dernek bulunmayan illerimizin yarısına ulaşılmıştır. İl derneklerinin gerekliliği ile AHEF'mizin vizyon ve misyonu anlatılarak kısa süre içinde ailemize yeni katılımlar sağlanması adına gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde aile hekimi meslektaşlarımıza ihtiyaç duydukları noktada AHEF'in yanlarında olacağı hissettirilmiş ve dillendirilmiştir.

               Umarız ki; bu kadar kısa sürede büyük emekler harcanarak yapılan bu saha ziyaretleriyle aile hekimliği camiamıza ve AHEF ailemize yeni katılımlar sağlayarak tüm Türkiye'yi kapsayan bir yapıya kavuşuruz.

PAYLAŞ: