ELAZIĞ' DA SÖZLEŞME FESHİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

ELAZIĞ’DA SÖZLEŞME FESHİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Elazığ İlinde görevli bir hekimimiz ASM’ de bulunması zorunlu tıbbi ve donanım eksiklikleri bulunduğu gerekçesi ile tek seferde toplam 484 ihtar ceza puanı ile cezalandırılmış ve aile hekimliği sözleşmesi feshedilmiştir. Bu durumun Federasyonumuza intikal etmesi üzerine Hukuk Müşavirliğimizce Elazığ İdare Mahkemesinde Yürütmeyi Durdurma ve işlemin iptali talepli dava açılmıştır. 

Mahkemece taleplerimiz yerinde görülerek dava konusu işlemin uygulanması halinde etkisinin tükenecek nitelikte bulunması nedeniyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına kararını vermiştir. 

Tüm hekimlerimize saygı ile duyurulur.

AHEF YÖNETİM KURULU
 

PAYLAŞ: