AHEF 2. Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisinde Katkılarını Sundu

            Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), ülkemizde erişkin bağışıklaması konusunda farkındalığı artırmak ve tüm sağlık çalışanlarıyla buluşmak amacıyla, 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde, Ankara’da “II. Erişkin Bağışıklama Akademisi” düzenledi. Bağışıklamanın, günümüzde halen hastalıkların önlenmesinde en başarılı, en etkili ve maliyet etkin yaklaşımlardan biri olduğuna dikkat çekilen etkinliğe Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ana paydaş olarak katıldı. Akademiye AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr.H.Şenol ATAKAN ve 2.Başkan Dr.Sevilay SEVAL katılım gösterdi.

            Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 2-3 milyon kişi aşı ile önlenebilir enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Oysa dünya genelinde aşılama oranlarının artırılmasıyla bu ölümlerin yarı yarıya azaltılması mümkün. Toplantıda enfeksiyon kaynaklı ölümlerin dünya genelinde azaltılması için erişkin bağışıklamasının önemine dikkat çekilirken, Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında artık risk grubu erişkinlere yönelik aşıların ücretsiz yapılmasına karar verildiği duyuruldu. Artık tüm 65 yaş üstü erişkinler, diyabet, kronik akciğer ve kalp hastaları gibi risk grupları aile sağlığı merkezlerinde ve aşıya erişimin olduğu kurumlarda ücretsiz aşılanabilecek.

Akademinin ana temaları ;

- Sadece çocukluk çağında değil, yaşam boyu bağışıklama: Her yaşın aşısı var..

- Aşı reddini savunanlar toplum sağlığını tehlikeye atıyor.

- Bağışıklama sayesinde her yıl 2-3 milyon kişinin enfeksiyona bağlı ölümü engelleniyor...

- Aşılanmamış tüm bireyler toplum sağlığını tehdit ediyor..

            Akademide AHEF olarak Ülkemizde erişkin bağışıklama uygulamaları örnek paylaşımları ve 1.Basamaktan 3.Basamağa Erişkin aşılamada sorunlar ve Çözüm önerileri konusunda sunum yapılarak bilgi verildi. Ayrıca Akademinin ilk günü basın açıklaması yapıldı. AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr.H.Şenol ATAKAN basın açıklamasına katılarak görüşlerini dile getirdi.

“Aşı reddine karşı bir yasa çıkarılmalı”

            "Ülkemiz sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında yaklaşık 15 yıl kadar önce aile hekimliği sistemi ile tanışma fırsatı bulmuştur. Geldiğimiz noktada sistemin birçok farklı alanda tıkandığını hissetmekteyiz. Zira ülkemiz aile hekimliği sistemini de yine kendine has bir yöntemle, zaman içerisinde önüne çıkan engelleri kendi tarzıyla aşmaya çalışmak suretiyle geliştirmiş olduğu bir model üzerinden ilerletmektedir. Çoğu zaman bu sürecin asıl yükü ise, biz aile hekimlerine yüklenmektedir. Sistemin geçmiş ve geleceğiyle ilgili saatlerce tartışmak mümkündür. Ancak sistemin tartışılmayacak noktası, aile hekimi arkadaşlarımızın olağanüstü gayreti neticesinde aşılama çalışmalarında gelmiş olduğumuz noktadır. Dünya sağlık örgütü verilerine göre ülkemizde 3 doz hepatit B aşısı uygulanan bebek oranı %96 dır. Bu oran siyasi ve ekonomik alanda imrenerek izlediğimiz ülkelerin çok çok ilerisindedir.. Benzer bir durum yine difteri, boğmaca, tetanoz aşısı için de geçerlidir. Bebek çocuk aşılamalarında ülkemizin sosyal devlet anlayışını tam anlamıyla sahaya yansıtan bakanlığımızdan, sistemin genel olarak işleyişi konusunda aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.

         Uluslararası sağlık ölçütlerini iyileştirmek gayesinde olduğu bilinen bakanlığımıza hatırlatmak isteriz ki ülkede bireyler için beklenen yaşam süresi de önemli bir sağlık ölçütüdür. Erişkin popülasyon açısından önemli bir sağlık riski konumunda olan aşı ile önlenebilir hastalıklar ile ilgili gerekli hassasiyeti aynen çocukluk çağı aşılamalarında olduğu gibi yine bakanlığımızın göstermesi gerekmektedir. Ancak bu süreç işletilirken, sistemin yine bütün yükünü birinci basamakta çalışan aile hekimlerine yükleme kolaycılığı bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Aşılama görevi sadece her gün şiddete uğrayan, hak kayıpları yaşayan ve aşırı iş yüküne maruz kalan aile hekimlerinin üstüne yüklenmemeli, kanunla bireylere de sorumluluk verilmelidir. 1. basamak sağlık hizmetlerinin asıl görevi olan koruyucu sağlık hizmetlerine tekrar tam olarak yoğunlaşıldığında, ülkenin sağlıklı yarınlara yelken açacağı konusundaki inancım tamdır. 2017 yılında 23.642 lere ulaşan aşı reddi konusunda mücadelemiz devam edecektir.Bu vesileyle TBMM gündeminde olan sağlıkla ilgili yasa teklifleri içinde yer almayan "Aşı Reddi" ile ilgili yasanın da  olması gerektiğini bir kez daha belirtiyor ve AHEF olarak bu amaçla TBMM'ne ve Sağlık Bakanlığına gönderdiğimiz yasa teklifinin dikkate alınmasını istiyoruz.

            Tekrar hatırlatmak  isterim ki yapmakta olduğumuz  bir çok işin icinde şüphesiz "yaşam boyu aşılama" bizim  en kıymetli işimiz. "

            Akademide AHEF- EKMUD işbirliği ile illerde yapılan "Erişkin bağışıklamada öne çıkanlar, Aşı Reddine yaklaşım ve Aile Hekimlerinin Rolü" konulu toplantılar takdirle karşılandı.

                                                                                                                                                             

                                                      AHEF Yönetim Kurulu Başkanı

                                                            Dr. H. Şenol ATAKAN

 

Basın Açıklamasının Basında Yansımaları:

-http://gold.ajanspress.com.tr/popuptv/rLMYLp8W5v1rQBhzXJsmFQ2/?v=2&s=55434&b=1107645&isH=1

http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/CD22955308.mp4

https://m.haberler.com/ankara/gundemi/2-eriskin-bagisiklama-akademisi/

https://www.haberler.com/asilarin-onemini-yadsimiyoruz-11396435-haberi/

 

 PAYLAŞ: