AHEF Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU
 
08 Aralık 2018 tarihinde Saat 14:00’da  Atatürk Bulvarı No: 143/3 Kızılay/ Ankara adresindeki AHEF Büroda Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantının 02 Şubat 2019 tarihinde Kavaklıdere mah. Büklüm Sokak No.1 Çankaya / Ankara adresindeki Latanya Otelde Saat 10.00 ile 18.00 arasında aşağıda belirtilen gündem maddeleriyle Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır.
 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ
 
1- Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-Yönetim Kurulu Başkanının OÜGK hakkında konuşması
4-Divan Heyetinin Seçilmesi.
5-Divan Heyetinin OÜGK gündem maddelerini okuması.
6-Öğle Yemeği arası (13:00-14:00 saatleri arasında)
7-Yönetim Kurulu Üyelerinin Konuşmaları
8-Tüzüğün “Madde 1- Federasyonun Adı” bölümünde içeriğinin yeniden düzenlenmesi.
9-Tüzüğün “Bölüm II Federasyonunun amacı ve çalışma biçimleri maddesinin,bazı alt maddelerinin anlam kargaşasının ortadan kaldırılması ve yeni kurulacak derneklerin çalışma yapılabilmesi ve il derneklerine destek konusunda yeni düzenlemeler, önerisinin görüşülmesi.
10- Tüzüğün Bölüm III-II Onursal Üyelik maddesinde onursal üye tanımının ,yeniden yapılabilmesi amaçlı yeni bir düzenleme yapılması.
11- Tüzüğün Bölüm III Üyelik Hakları Madde 4 de delege olmayan, ancak yönetim kurulu başkanı olan kişilerin, genel kurula katılabilmesi ,ancak oy kullanamaması hakkında yeni düzenleme yapılması.
12-Tüzüğün Bölüm IV Kurulların Seçilmesi Madde 7 de oy kullanılması esnasında, oy sandıklarının hazırlanması v.b ön hazırlık sorumluluğu konusunda yeni düzenleme yapılması.
13-Kapanış.
 
Genel kurul delegelerimize saygıyla bildirilir. 
 
AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: