AHEF'ten ASM Kira Artışları Hakkında Bilgilendirme

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ KAMU BİNA KİRALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME NOTU
 
Aile hekimleri, Sağlık Müdürlüğü, Belediye veya diğer kamu kuruluşlarının binalarında kira sözleşmesi imzalayarak kira ödemektedir. 
Kira sözleşmeleri ile ilgili olarak iki durum bulunmaktadır. 
1. Mevcut kira sözleşmesi devam edenler
2. Yeni kira sözleşmesi imzalayacak olanlar
Farklı illerde görev yapan aile hekimi arkadaşlardan alınan bilgilere göre mevcut kira sözleşmesi devam edenlerde bir sonraki (yıl) dönem için, sözleşme imzalanan aydaki bir önceki yıl aynı aydaki ÜFE artış oranına göre kira artışı yapıldığı bildirilmektedir. Bu durum ancak imzalanan sözleşmede böyle bir hüküm olması durumunda mümkün olabilecektir. Bu durumda veya bu hükmün bulunmaması durumunda istenildiği takdirde dava açılabilecektir ve AHEF olarak destek olunacaktır.
Yeni kira sözleşmesi imzalayacak aile hekimlerine idarelerce resmi tebligat yapılması gerekmekte ve bu tebligatta kira bedelini de ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Bu bedele karşı (gerekçe gösterilerek) itiraz edilebilir ve olumsuz cevap alınması durumunda hem İdari dava hemde kira tespit davası açılabilecektir. Bu yolun tercih edilmesi durumunda yine AHEF olarak destek olunacaktır.
Devam eden kira sözleşmelerindeki artış oranları ve yeni dönem kira için belirlenen artış oranları konusunda AHEF olarak girişim ve temaslarımız devam etmektedir. Devam eden sözleşmelerle ve yeni sözleşme dönem kira bedelleri konusunda Bakanlığımız tarafından Maliye Bakanlığına yazı yazılmıştır.  
Ayrıca bu konuda ekteki basın bildirisi de hazırlanmış ve gerekli yerlere gönderilmiştir. 
Saygılarımızla… 
AHEF Yönetim Kurulu

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. ASM Kira Zammı Hakkında Basın Bildirisi 12,12 KB 3.12.2018 18:50:40 .docx
PAYLAŞ: