AHEF Saha Buluşma Toplantıları Elazığ'daydı

         AHEF  Yönetim Kurulu, hiç gidilmeyen ve eğitim toplantısı yapılmayan illerde eğitim toplantıları yapmaya kaldığı yerden devam ediyor. EKMUD işbirliğiyle 4 ilimizde, MTA işbirliğiyle de 3 ilimizde olmak üzere 2018 yılında toplam 7 ilimizde eğitim toplantıları düzenledik. Daha önce Çorum, Artvin&Ardahan ve Aksaray’da yapılan Saha Buluşma Toplantıları’nın son durağı Elazığ ilimiz oldu. 19 Aralık 2018 tarihinde, Elazığ il derneğimizle birlikte hareket edilerek, sahadaki aile hekimi arkadaşlarımıza yönelik hem bilimsel hem de hukuki konuların işleneceği bir eğitim programı gerçekleştirildi. 
Bu toplantılardan elde edilen en büyük kazanç doğruların artık birinci, ikinci ve üçüncü basamaklarla birlikte söylenmesi oldu. Gidilen illerde aile hekimlerinin sorunları ve çözüm önerileri yüz yüze paylaşıldı.  
            AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. H. Şenol ATAKAN ve Hukuk Müşavirimiz Av. Merve Engin'in katılım sağladıkları toplantı AHEF YK Başkanımız Dr. H. Şenol ATAKAN  konuşmaları ile başlamıştır. Sonrasında;
- Erişkin Bağışıklamada Öne Çıkanlar,
- Aşı Reddine Yaklaşım ve Aile Hekiminin Rolü,
- AHEF ve Aile Hekimliği Uygulamasına Genel Bakış, Aile Hekimliği Uygulamasında AHEF'in Yeri ve Aile Hekimliğinde ki son gelişmelerin değerlendirilmesi.
 - İlde Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
konu başlıkları işlendi. Prof. Dr. Şükran Köse hocamız tarafından erişkin bağışıklama üzerine çok güzel bir sunum gerçekleştirildi. Aile hekimlerimizin uygulama sırasında karşılaştıkları sorunlara yönelik hukuki konuların irdelenmesi ile son bulan programımıza gelerek katkı sunan başta Elazığ il derneği yöneticileri ve üyeleri olmak üzere tüm aile hekimlerimize teşekkür ederiz. AHEF Yönetim Kurulunun eğitim toplantıları 2019 yılında da kaldığı yerden devam edecektir.

PAYLAŞ: