AÇIĞA ALMA USULSÜZLÜĞÜ YARGIDA SON BULDU. AHEF KAZANIR !

AHEF Hukuk bir haksızlığı daha ortadan kaldırdı. AHEF 'in müdahil olduğu bir davada İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde kazanılan bir karar ile bir kez daha AHEF hukuksal mücadelede haksızlıkların karşısında, her zaman aile hekimlerinin yanında olduğunu göstermiştir. Sakarya Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü'nün 657 sayılı kanun 137 ve 138/ c maddeleri uyarınca aile hekimini görevden uzaklaştırma kararının iptali istemiyle Sakarya 1. İdare mahkemesinde açılan ve soruşturma mahiyeti, davacıya atılı fiiller dikkate alınarak, savunmada yeterli gerekçe bulunmadığı, soruşturmaya konu fiilin aile hekimliği özel mevzuatında sayılan görevden uzaklaştırmayı gerektiren haller arasında düzenlenmediği, kamu hizmetini aksatma olasılığı mevcut olmadığı, görevden uzaklaştırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçeleri ile iptal edilen dava , davalı idare tarafından işin esası hakkında yeniden karar verilmesi istemiyle İstanbul  Bölge İdare Mahkemesine taşınmıştır. İleri sürülen iddialar kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden idarenin istinaf başvurusu reddedilmiştir.
 
AHEF aile hekimlerinin yanında olmaya ve kötü mevzuat düzenlemeleri ve İdarenin hatalı kararlarında aile hekimlerine destek olmaya devam edecektir.
 
Saygılarımızla.

PAYLAŞ: