ANNE AİLE HEKİMLERİMİZE ARMAĞAN OLSUN… AHEF KAZANIR...

Giresun ilinde çalışan aile hekiminin entegre sağlık hizmeti sunulan yerde nöbetten muafiyet talebinin İdare tarafından reddedilmesi üzerine Ordu idare mahkemesinde açılan davada, İdarenin red kararı iptal edilmiştir.
 
Kararın kaldırılması talebiyle Sağlık Bakanlığı  istinaf yoluna gitmis ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi, entegre sağlık hizmeti verilen kurumda nöbet tutan kadın hekimlerimizin hamile 24. hafta sonrası ve doğum sonu gece nöbetlerinden muaf tutulmasına ilişkin verilen kararın kaldırılmasını gerektirecek bir neden görmeyerek karar dayanağını hukuka uygun bulmuştur. 
 
KARAR, TÜM ANNE AİLE HEKİMLERİMİZE ARMAĞAN OLSUN

PAYLAŞ: