ANNE AİLE HEKİMLERİMİZE ARMAĞAN OLSUN… AHEF KAZANIR...

Giresun ilinde çalışan aile hekiminin entegre sağlık hizmeti sunulan yerde nöbetten muafiyet talebi İdare tarafından reddedilmesi üzerine Ordu İdare Mahkemesinde açılan davada, İdarenin ret kararı iptal edilmiştir.
 
Kararın kaldırılması talebiyle Sağlık Bakanlığı istinaf yoluna gitmiş ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi, entegre sağlık hizmeti verilen kurumda nöbet tutan kadın hekimlerimizin hamileliğinin 24. haftasından sonra ve doğum sonrası gece nöbetlerinden muaf tutulmasına ilişkin verilen kararın kaldırılmasını gerektirecek bir neden görmeyerek karar dayanağını hukuka uygun bulmuştur. 
 
KARAR, TÜM ANNE AİLE HEKİMLERİMİZE ARMAĞAN OLSUN!

PAYLAŞ: