AHEF İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI

  • Görüntüleme: 1145
  • 20 Aralık 2019
  • .

AHEF Stratejik Eylem Planı
Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerileri ve eylem planlaması
Hak kayıplarımıza yönelik çözümler ve eylem planlaması
Sağlık raporlarında uygulama birliği sağlanmasına yönelik çözüm önerileri, eylem planlaması
Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin değerlendirilmesi

Konularını tartışmak üzere AHEF il temsilcileri Ankara da toplanmışlardır.

PAYLAŞ: