AHEF İL DERNEKLERİ STRATEJİ TOPLANTISINDAN MİTİNG KARARI ÇIKTI...

20 Aralık 2019 tarihinde yapılan Basın açıklaması sonrası AHEF Strateji Planlama Toplantısı AHEF'e üye Il dernek yöneticilerinin  katılımıyla gerçekleştirildi. 
 
AHEF Yönetimi tarafından katılımcılara AHEF Strateji grubunun çalışmaları ve Stratejik eylem planı taslağı sunuldu.
 
AHEF Danışma grubunda yapılan stratejik eylem anketi sonuçları değerlendirildi. 
İllerde yapılan anketlerin sonuçları analiz edildi. 
 
Katılımcıların, öneri ve beklentileri görüşüldü. 
 
Sürekli artan iş yükü ve beklentiler, zamanla azalan hak edişler ve önlenemeyen sağlıkta şiddet konusunda farkındalığı artırmak amacıyla; 
Sağlıklı ülke geleceği ve iyi aile hekimliği için aşağıdaki kararlar alınmıştır. 
1.  Şubat ayı içerisinde Ankara'da geniş katılımlı miting yapılması,
2.  Süreç içerisinde Stratejik eylem planı kapsamında aksiyon planlarının hazırlanması( fax, mail ve imza kampanyası) ve sahaya duyurulması, il dernek yönetimlerinin de kendi illerinde duyurması ve katılımın sağlanması,
3. Eylem planının aynı zamanda platform üyesi STK ' lar ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla platform üyelerinin davet edileceği bir toplantı düzenlenmesine karar verilmiştir. 
 
AHEF Yönetim Kurulu

PAYLAŞ: