Birinci Basamak Sağlık Emek Platformu

  • Görüntüleme: 2258
  • 05 Ocak 2020
  • .

Toplantıya Katılanlar

AHEF,TTB,TÜRK SAĞLIKSEN, AHESEN,BİRLİK DAYANIŞMA SENDİKASI ,GENEL SAĞLIK İŞ,SES,ASEF,TAHUD

Birinci  basamak sağlık emek platformu 5.toplantısı 04.01.2020 tarihinde AHEF Büroda gerceklestirildi Toplantıda    gelinen son noktada, sağlıkta şiddeti, hakedişlerimizdeki kayıplar, özlük haklarımızdaki kayıplar açısından AHEF in  son 4 ayda yaptığı görüşmeler ve izlenimler  anlatıldı.20 Aralık’ta Ankara’da il temsilcileri  ile yapılan basın  açıklaması, ardından toplantı  ve Alınan kararlar 8.şubat mitingi bu mitinge  kadar yapılacak çalışmalar için STK Yöneticilerine  bilgilendirme yapıldı. Bu konuda platformdan net destek beklentisi iletildi.STK temsilcileri  gelinen  süreç ile ilgili  değerlendirmelerini  yaparak AHEF in miting planını önemli bir adım gördüklerini dile getirip  kendi yaptıkları çalışmalarını paylaştılar. 8 Şubatta yapılması planlanan miting konusunda ilgili kurulları ile görüşerek bu konuda kesin kararlarını AHEF e iketeceklerini  beyan ettiler. Ayrıca sağlıkta şiddet noktasinda kanuni düzenlemeler dışında her vakanın  iş kazası yönünden değerlendirip, bu şekilde davalar açılabileceği üzerinde duruldu. 
 Toplantıda  Torbalı'da yaşanan vahşet konusunda ilgili her STK nın  aldığı bilgi değerlendirildi  bu konuda araştırmanın  devam ettiği ve somut verilere  ulaşmaya çalışıldığı beyan edildi. Konu hakkında somut veriler elde edilince en güçlü şekilde tepki verilmesi ortak fikir olarak konuşuldu. 
   TTB temsilcisi tarafından 15 mart pazar  İstanbul beyaz önlük yürüyüşü  eylemi, 17 nisan iş bırakma eylemleri için platform üyelerinden  destek talebi  iletildi. Platform üyeleri ilgili kurullarında bu konuyu da  değerlendireceklerini belirttiler. 
 Ayrıca 8 Şubat öncesi bir iş bırakma için platformda ortak mutabakat oluşmadı.

PAYLAŞ: