SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞMESİ

  • Görüntüleme: 3135
  • 11 Ocak 2020
  • .

    Değerli aile hekimleri, 

10.01.2020 tarihinde , Ahef Yönetim kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, 2.Başkan Dr. Yakup Şahin , 2. Başkan Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Genel Sekreter Uzm.Dr. Hüseyin Güntürkün, Yönetim kurulu üyeleri Dr. Hazar Cırık ve Dr. Rıdvan Karagöz ve  Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel  Müdür Yardımcısı Doc.Dr.Mehmet Gündüz,    yazılımcı ve analistlerin  katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. 
 
Toplantının ana gündemi olan, e raporlar, raporların usul ve esasları hakkında yönerge ve SUT kapsamında ilaç kısıtlamaları kapsamlı şekilde ele alındı .  Sahanın beklentileri ve yaşadığı sorunları  içeren çalışmalar, Bilim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor hâlinde sunuldu. 
 
Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda; raporların bir sağlık hizmeti değil bir bilirkisilik hizmeti olduğu, çıkarılan yönergenin uygulama bütünlüğü sağlamadığı gibi birçok konuda kısıtlamalar getirdiği, son yıllarda artan şiddetin en önemli nedenlerinden birisi olan sağlık raporlarının mevzuat düzenlemesinin, Ahef'in bilgi ve görüşlerinin dışında hazırlanmasından kaynaklı yaşanan sorunların son bulması adına acilen adımlar atılması gerektiği, bu konuda elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuz vurgulandı. 
 
E rapor formatında olan ve özel düzenlemeleri bulunan rapor türleri tek tek değerlendirildi.
E raporların referans numaralarının SMS ile gönderilmesi ve barkodlarının barkod yazıcıdan çıkarılması önerildi. 
 
Durum bildirir  sağlık raporu
Durum bildirir sağlık raporları kapsamında; genel durum değerlendirmesi formatının kullanılma alanının net olarak belirlenmediği,  kişilerin okul, yurt gibi yerler için sağlık raporu taleplerinde kullanılması planlandı ise kişilerin sağlık durumlarının elverişliligi açısından hangi ölçütlerin gerektiğinin formatta yer alması gerektiği aktarıldı. Ayrıca, pediatri, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji branşlarının da sevk seçeneğine eklenmesi talep edildi.
 
Spor lisans sağlık raporu
Sporcu lisans işlemleri öncesinde alınması istenen sağlık rapor formatında e rapor ilgili sekmelerinde efor kapasitesine göre sınıflandırma yapılarak, yüksek efor gerektiren spor branşlarının ve diğer spor branşlarının kategorize edilmesi, ilgili spor branşı seçildiğinde hangi branşlara ayrıntılı değerlendirme için kişilerin gitmesi gerektiğinin belirlenmesi talep edildi  . Özellikle, spor hekimliği, pediatri ve kardiyoloji branşlarının sevk sekmelerinin spor branşlarına göre sistematik olarak algoritmasının hazırlanması önerildi. 
 
Sürücü olur sağlık raporu
Sürücü olur sağlık raporlarının ölçütlerinin , özellikle zeka ölçümü, görme alanı ve diğer göz uzmanlığı gerektiren ölçümlerin ASM koşullarında standart olarak yapılmasının mümkün olmadığı, uygulama farklılıkları nedeniyle şiddetin ve hekim hasta güven ilişkisinin zedelendiği aktarıldı. 
Sevk bölümüne Göğüs hastalıkları ve kardiyoloji branşlarının eklenmesi önerildi. Geri butonunun aktif hale getirilmesi talep edildi. 
Saglik bilgi formu ile birlikte kişilerin öfke kontrol testleri ve zeka testlerinin elektronik ortamda belirli sürede yapılması ve test sonuçlarına göre başvurunun tamamlanması talep edildi. 
Hala hastanelerde e raporların sevk durumunda görülmemesinden kaynaklanan ve nüfus müdürlüğünden kaynaklanan sorunlar iletildi. Sürücü olur sağlık raporlarının sağlık kurulu tarafından verilmesi gerektiği ifade edildi. Ülkemizdeki kaza onanlarindan ve yaşanan olaylardan örnekler verildi.
 
 
Yivsiz tüfek sağlık raporu 
Yivsiz tüfek sağlık raporunun ölçütlerinin olmaması, silah raporları gibi değerlendirilerek sağlık kurulu tarafından verilmesi gerektiği iletildi. 
Bununla birlikte , Mmpi testi ve öfke kontrol testlerinin sürücü olur raporunda talep ettiğimiz gibi başvuruda bir ön koşul olarak elektronik ortamda hazırlanması ve yazılımla sisteme entegrasyonu talep edildi.  Psikiyatri ve Nöroloji branşlarının bu kişileri mutlaka değerlendirmeleri gerektiği ifade edildi..
 
Işe giriş sağlık raporu
Işe giriş sağlık rapor formatının 6331 sayılı yasa kapsamında yönetmeli eki olan ek 2 ile tanımladığı, ayrı bir rapor formatının hukuka ve usule aykırı olduğu ifade edildi. 
Ayrıca, ilgili raporların ücret karşılığında, mesai saatleri dışında OSGB ile anlaşma sonucunda verilmesi gerektiği, aile hekimliği hizmeti olmadığı, bunun için Bakanlığımızın 81 il.valiliğine yazı yazması talep edildi. 
 
Akli meleke sağlık raporunun yönergede yer almadığı, e raporda sevk seçeneğinin bulunmadığı aktarıldı. Noterlerin her koşulda aile hekimlerine kişileri yönlendirdiği ve kanunla verilen yetkiyi kullanmadığı ifade edildi. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğine Sağlık Bakanlığı tarafından yazı yazılarak bilgilendirme yazısı yazılması sözü alındı.  
Ayrıca, Tapu Müdürlüklerinin Tüzük gereği talep ettiği rapor formatında fotoğraf gerekliliği nedeniyle yönerge ile çeliştiği, normlar hiyerarşisi nedeniyle rapor formatının gözden geçirilmesi gerektiği iletildi. Bu konuyla Ílgili de inceleme yaparak düzeltmeler gerçekleştireceği belirtildi. 
 
Tüm sağlık rapor türleri için ölçütlerin belirlenmesi, standardizasyonun sağlanması adına yapılacak ortak çalışmalar için teklifte bulunuldu. 
Sağlık raporlarının usul ve esasları hakkında yönergenin hazırlanmasında önemli çalışmaları bulunan Uzman Ersin Karabulut ve diğer yetkililerle birlikte, Şubat ayında ilk olarak sporcu sağlık raporları ile başlamak üzere belirli aralıklarla yapılacak ve her bir rapor türü için teknik ve bilimsel ölçütlerin belirleneceği, rapor türüne göre ilgili branşların uzmanlık Dernekleri ve Vakıflarının temsilcilerinin katılacağı çalıştaylar düzenlemesine karar verilmiştir. 
Davetler Ahef tarafından planlanacak ve toplantılar Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilecektir. 
 
Son olarak Sağlık Uygulama tebliği kapsamında aile hekimlerine yönelik ilaç kısıtlamaları, kısıtlamaların yarattığı sorunlar , aile hekimlerine yönelik saha anketi sonuçları rapor halinde sunuldu. Son kullanma tarihli reçeteler ile hastaların belirli aralıklarla ve  ilgili branşlara ve aile hrkimlerine ziyaretleri koşuluyla ilaç alımını sağlayacak ,aynı zamanda kronik hastalık takipleri için ölçümlerin de yapılma şartlarının belirleneceği planlama ile iş yükümüzün azalabileceği , mevcut şartlarda kronik hastalık takiplerinde ciddi zorluklar yaşanacağı ifade edildi.  
 
Medulla sistemine tanimlanmayan hasta bezi raporlarının sisteme entegrasyonunun sağlanması talep edildi. Bununla ilgili bir çalışma olduğunu ifade ettiler. 
 
Evde sağlık hizmetleri birimlerinin yazmış olduğu ilaçların repete talepleri başta olmak üzere hasta görmeden ilaç yazılması yönünde hekimlerin yaşadığı sorunlar aktarıldı. Bu konuda bir çalışma hazırlığı olduğu, altı farklı başlık altında hasta grupları için vekalet sistemi ile kişilerin ilaçlarının yazılması planlandığı, bu çalışmanın taslaklarını bizlere de ileteceklerini ifade ettiler. 
 
Toplantı, iyi niyet dilekleri ile sonlandırıldı. 
 
Ahef Yönetim Kurulu

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. AİLE HEKİMLERİNİN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 229,38 KB 13.01.2020 16:13:34 .docx
PAYLAŞ: