AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 2881
  • 14 Ocak 2020
  • .

Diyarbakır ilinde görevli aile hekimlerimizin asgari fiziki şartların sağlanmadığından bahisle yapılan grup düşürme işlemine AHEF olarak hukuki destek verilmiş ve yargılama neticesinde Mahkeme tarafından eksikliklerin giderilmesi maksadıyla 10 gün süre verilmesi ve bu süre sonunda idarece tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği yönünde ikinci bir tespit yapılmadığından grup düşürme işleminin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

PAYLAŞ: