AHEF KAZANIR...

  • Görüntüleme: 2580
  • 20 Ocak 2020
  • .

Diyarbakır ilinde görevli aile hekimlerimizin asgari fiziki şartların sağlanmadığından bahisle yapılan grup düşürme işlemine AHEF olarak hukuki destek verilmiş ve yargılama neticesinde Mahkeme tarafından yapılan olağandışı denetimde tespit edilen eksikliklerin delillerle desteklenmediği gerekçesi ile grup düşürme işleminin iptaline karar verilmiştir.

Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

PAYLAŞ: