SPORCU SAĞLIK RAPORLARI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

  • Görüntüleme: 888
  • 12 Şubat 2020
  • .

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, Federasyonumuzun öncülüğünde spor branşlarının efor kapasitesine göre gruplandırılması, rapor öncesinde hangi ölçütlerin değerlendirileceğinin belirlenmesi ve e rapor sisteminde gerekli kriterlerin tanımlanarak uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla algoritma hazırlamak ve Sağlık Bakanlığı'na sunmak üzere standartların belirlenmesi amacıyla; Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Türkiye Spor Hekimleri Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği temsilcileri 09.02.2020 tarihinde sporcu lisans sağlık raporları çalıştayı düzenlenmiştir.  Çalıştay raporlaması tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı'na ve diğer ilgili kurumlara iletilecektir. Ayrıca, yapılması talep edilen düzenlemeler için Sağlık Bakanlığı Sağlık hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir toplantı planlanmıştır. 
Saygılarımızla.     
 
Çalıştay katılımcıları; 
Prof. Dr. Bülent ÜLKAR, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı 
Doç Dr. Timur MEŞE, Türk Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Erdem ÖZEL, Türk Kardiyoloji Derneği Temsilcisi
Uzm. Dr. Hüseyin GÜNTÜRKÜN, AHEF Genel Sekreteri 
Dr. Hazar CIRIK, AHEF Yönetim Kurulu Üyesi 
Uzm. Dr. Cem BİLGİÇ, AHEF Hukuk Komisyonu Üyesi 
Dr. Ekrem BAŞARA, AHEF Bilimsel Araştırma Komisyonu Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı

PAYLAŞ: