SALGIN DÖNEMİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

  • Görüntüleme: 4466
  • 25 Mart 2020
  • .

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA İLETİLEN TALEPLERİMİZ 
Bilindiği gibi, Covid-19 vakalarının Ülkemizde tespit edilmeye başlanması ve Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi kararı ile birlikte koruyucu önlemlerin arttırılması, geniş kitlelere virüs yayılımının önüne geçilmesi adına Sağlık Bakanlığı yetkililerine çeşitli yazılar ile bazı öneri ve taleplerde  bulunulmuştur.
Ülkemizde birinci basamakta çalışan 52000 den fazla sağlık çalışanı, mevcut durumda salgının kontrol atlına alınması için her türlü özveriyi ve fedakarlığı göstermektedir.  
Aile hekimleri, birimlerine kayıtlı özellikli takip hastalarını hafta için hafta sonu olmak üzere izlemekte, salgının yayılımının önlenmesi için azami dikkati göstermektedir.
Salgının Ülkemizde neredeyse her ilde görüldüğü gerçeği ile birlikte, aile hekimleri ne yazık ki maske, ekipman ve dezenfektan ihtiyaçları tam olarak karşılanmadan triaj yapmakta, olası vakaları muayene etmekte ve virus bulaşma riski ile karşı karşıya kalmaktadır.
Maalesef İllerimizden gelen bilgilere göre , birçok ilimizde COVİD -19 tanısı almış aile hekimlerimiz bulunmaktadır.
Olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi, virus yayılımının önlenmesi, sağlık çalışanlarının iş gücü kaybının yaşanmaması ve telafisi imkansız zararlar doğurmaması adına aşağıda yer alan önerilerimizin dikkate alınmasını  talep ediyoruz.
1. Karantina altına alınan Aile Sağlığı merkezlerinde bulunan birimlere kayıtlı bireylerin diğer birimlere geçişi durdurulmalıdır.
2. Karantina altına alınmış Aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücretleri kesilmemelidir.
3. ASM cari gider ödemeleri 3 ay boyunca tavan ücret üzerinden %100’ ü şeklinde yatırılmalıdır.
4. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ek pandemi tazminatı verilmelidir.
5. Sağlık personeline hızlı tarama testi uygulanmalı ve asemptomatik bireylere idari izin verilmelidir.
6. Salgın süresince hiçbir aile hekimine ücret ya da performans kesintisi uygulanmamalıdır.  
7. İdari izin durumunda görevlendirme yapılmalı, ücret kesintisi yaşanmamalı ve yerine bakan çalışana ücret ödenmelidir.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Karantina Önlem 433,85 KB 25.03.2020 15:07:25 .docx
PAYLAŞ: