AHEF OLARAK FEVZİ TURGUT UN YANINDAYIZ

  • Görüntüleme: 4293
  • 31 Mart 2020
  • .

Değerli aile hekimleri, 
 
Balıkesir Il Dernek Başkanımız Dr. Fevzi Turgut ' un sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşım nedeniyle 2 ay süreyle sözleşmesinin askıya alındığına dair tebliğ yapıldığını üzülerek öğrendik. 
Salgın döneminde , böylesi zor günlerde alınan bu idari karar kabul edilemez. 
Başkanımızın suç teşkil etmeyen ifadeleri nedeniyle açılan soruşturma , haksız ve mesnetsizdir. 
 
Aile hekimleri, kamu çalışanı olduğu kadar aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. 
Il Başkanımız, kendi kişisel sayfasında bir kurumu hedef göstermemiştir. 
Korona virüs salgınında virüs maruziyetini azaltmak amacıyla yayınlanan ve esnek mesai çalışma planını öngören Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve Sayın Bakanımız imzalı yazı doğrultusunda çalışma planlamasını uygulamayan Sağlık Müdürünün yaklaşımını eleştirmiş ve aile hekimlerinin virüs ile enfekte olması durumunda yaşanacak yıkıma dikkat çekmeye çalışmıştır. 
 
Sağlık çalışanlarının, Ulkemiz Sağlık sistemini yönetenler ve pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı kararlarını yok sayan yerel idarecilerin hatalı uygulamaları nedeniyle salgınla savaşta mücadelelerinin sekteye uğraması kabul edilemez.
Buna dikkat çekmeye çalışan Başkanımızın , bir Il derneği başkanı olduğu, kamuoyu üzerinden yanlış uygulamaları dile getirmesinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, Yargıtay içtihatlarının bu yönde olduğu göz ardı edilmemelidir. 
 
Bizler, meslektaşımız, kardeşimiz, başkanımız Dr. Fevzi Turgut ' un yanındayız. 
 
Başkanımıza zarar gelmesine de izin vermeyeceğiz.  
Yasal süreçte de her türlü desteği sağlayacağımızın bilinmesini isteriz.
 
Saygılarımızla . 
 
Ahef Yönetim Kurulu
 

PAYLAŞ: