AHEF HER ZAMAN YANINIZDA

  • Görüntüleme: 1181
  • 01 Nisan 2020
  • .

İzmir Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezine yapılan toplu saldırıyı kınamak ve çıkarılmayan sağlıkta şiddet yasasına dikkat çekmek amacıyla Federasyonumuz ve sendikalar tarafından alınan karara uyarak 03.04.2019 tarihinde  bir günlük iş bırakma eylemini gerçekleştiren Ankara Ilinde gorevli hekimiz hakkinda uygulanan ihtar puanı yaptiriminin iptali maksadiyla AHEF tarafindan verilen hukuki destekle acılan davada; Mahkemece, sendikal haklar ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında çalışma hayatına ilişkin çıkarlarını savunmak amacıyla bir gün göreve gelmeme şeklinde gerçekleştirilen eyleme katılmanın; demokratik toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkeleriyle bağdaştığı, bu nedenle cezalandırmanın Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkını ihlal edici nitelikte olduğu sonucuna varılarak islemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize saygı ile duyurulur.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. KARAR1 773,08 KB 1.04.2020 19:54:50 .jpg
2. KARAR2 1,07 MB 1.04.2020 19:55:25 .jpg
3. KARAR3 751,20 KB 1.04.2020 19:56:00 .jpg
4. KARAR4 765,13 KB 1.04.2020 19:56:36 .jpg
PAYLAŞ: