65 Yaş Üstü Hastaların İlaçlarının Reçetelenmesi

  • Görüntüleme: 2007
  • 14 Nisan 2020
  • .

Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVİD-19 ile etkin mücadele, Devletimizin tüm yapılanmasında tereddütsüz ve titizlikle devam etmekte. Bu kapsamda Aile Hekimliği sistemimizde de bazı düzenlemeler yapılması kaçınılmaz görünmektedir.
 
Şöyle ki, Hastalığa maruz kalan ya da hastalıklı kişi ile temas eden tüm vatandaşlarımız nerede ya da hangi kurumda çalıştığına bakılmaksızın ya hastaneler de karantina altına alınmakta ya da evlerinde izole olmaları sağlanmaktadır. Aynı şekilde Kamu da çalışan tüm vatandaşlarımızı da ‘’idari izinli’’ sayarak hak kaybı yönünden güvenceye almıştır.
 
Yaşadığımız süreç, olağanüstü bir süreçtir. Hiçbir kamu mevzuatında bulunmamasına rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan bir Genelge ile tüm kamu çalışanları hastalığa maruziyet  ya da temas durumunda idari izinli sayılır iken Aile Hekimleri idari izin hakkından yararlandırılmamıştır. Hatta virüse maruz kalma ihtimaline binaen idari izinli sayılması gereken hekime yerine bakacak hekim bulmaması halinde ücretinden kesinti yapılacağı da bildirilmiş, bu şekilde vekalet bırakamayan tüm hekimlerimiz ücret kaybı yaşamıştır.
 
Öte yandan bu süreçte sokağa çıkması mümkün olmayan 65 yaş üstü hastalarımızın yakınları tarafından ‘’Raporlu olmayan ilaçlarının da yazılması’’ yönünde yoğun bir talep gelmektedir. Bu talep, sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar açısından haklı bir taleptir ancak mevcut mevzuatımız gereği ‘’Hastayı görmeden reçete yazılması’’ mümkün değildir.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. 65 Yaş Üstü 16,85 KB 14.04.2020 11:18:35 .docx
PAYLAŞ: