SEYAHAT BELGESİ

  • Görüntüleme: 1450
  • 16 Nisan 2020
  • .

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
 
İlgi : 22.03.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Ek Genelgesi
 
Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı ,81 İl Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesine ek ilgi de zikredilen Genelgeyi  22 Mart saat 01.00’da valiliklere gönderdi. Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında getirilecek istisnalar da belirtildi.
 
Ayrıca söz konusu genelge kapsamında olan vatandaşlardan ‘’…Yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebileceği belirtildi. Bu talepler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezlerini tarafından takip edilecek. Uygun görülenler için düzenlenecek; tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek seyahat belgeleri talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.’’ Şeklinde düzenlemeye yer verildi.
Ancak Ülke Genelinde Genelgeye aykırı hareket eden ve kendilerine müracaat eden vatandaşları ısrarla ve ellerine verilen not kağıtları ile Aile Hekimliklerine yönlendiren Valilikler olduğu bizlere üyelerimiz tarafından bildirildi. Valilikler ; ‘’sizde hastalık olup olmadığını bilmeden sizin seyahat etmenize izin veremeyiz’’ şeklinde bilgilendirmeler yapmak suretiyle ilgili Genelgenin dışına çıkarak, zaten risk altındaki bu vatandaşlarımızı Aile Hekimlerine yönlendirmek suretiyle maalesef salgınla mücadeleyi belki farkında olmayarak sekteye uğratmaktalar.
 Konu ile ilgili olarak bazı Valiliklerimiz tarafımızdan aranarak kendilerine bilgi verildi, konunun hassasiyeti yeniden aktarıldı. SGK’nun sokağa çıkma yasağı ilanından önce söz konusu vatandaşlarımızın sağlığı için aldığı kararlar hatırlatıldı ( Sağlık kurumuna gidilmeden raporlu ilaçların eczanelerden alınabileceği gibi ).
Maalesef bu yanlış uygulamanın hatırlatmalarımıza rağmen devam etmekte olduğu üyelerimiz tarafından yeniden bildirildi. 
Konunun önemi ve ivedi oluşuna binaen , tarafınızdan değerlendirilerek, 81 İl Valiliğimize uygun bilgilendirilmenin yapılmasını arz ederim.
 
                                                                                                            Dr. Özlem SEZEN
                                                                                                 AHEF Yönetim Kurulu Başkanı

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Seyahat Belgesi Hakkında 412,72 KB 16.04.2020 14:46:29 .docx
PAYLAŞ: