ÖZÜR İLE TELAFİ EDİLEMEZ

  • Görüntüleme: 1214
  • 19 Nisan 2020
  • .

Zonguldak Valisinin, sağlık çalışanları ile ilgili yaptığı, gerçekçi olmayan ve duyuma dayalı açıklamalarını kabul etmemiz mümkün değildir. 
 
Özür ile telafi edilemez. 
 
Kullanılan ifadelerde açıkça ötekileştirme ve hedef gösterme vardır. 
Dünya genelinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki; hastalığa yakalananların yaklaşık %20' si sağlık çalışanıdır.
 
 Ülkemizin her yerinde özveri ile hizmet verirken, ailelerini korumak için ayrı kalan, devlete ait kurumlarda konaklayan ve hizmete devam eden sağlık çalışanlarının hasta oldular diye suçlanması kabul edilemez. Asıl olması gereken tüm sağlık çalışanlarının temel ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanmasıdır. Buna "yük" demek, "yemek parası bile almadık" demek ve de bunu bir il valisinin söylemesi bunca öz verinin farkında olmadığının göstergesidir. 
Tüm sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman eksikleri tamamlanmalı, yeterli dinlenme imkanları sağlanmalı ve zaruri olarak ailesinden uzak kalan hekim ve tüm sağlık çalışanlarının ihtiyaçları karşılanmalıdır. Aynı zamanda aile hekimlerinin de kişisel koruyucu ekipman eksikleri tamamlanmalı, devamı sağlanmalı ve Cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun şekilde esnek mesai yapmaları sağlanması gerektiğini bir kere daha hatırlatıyoruz. Ülkemizdeki tüm İl pandemi kurullarına aile hekimleri alınmalıdır. 
Hangi görevde bulunurlarsa bulunsunlar , Ülkemizdeki tüm mülki amir ve  yöneticilerin, yaptıkları açıklamalarda özenli olması ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu kırmaması, aksine fedakarca çalışmalarını takdir etmesi gerekmektedir. 
 
AHEF yönetim kurulu olarak; bu tür açıklamaların İçişleri Bakanlığı tarafından takip edilmesini ve zorlu süreçte hem halkımızın hem de sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozan açıklamalari yapan, hedef gösteren kişiler hakkında sağlıkta şiddet yasaları kapsamında gerekli yasal süreçlerin yürütülmesini, bulundukları makam gereği pandemi yönetiminde aksama yaşanmaması adına  görevden uzaklaştırılmalarını öneriyoruz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

PAYLAŞ: