Pandemi ve Olağanüstü durumlarda aile hekimlerine yapılacak ek ödeme Hk.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI’NA
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nde düzenleme yapılmasını, Geçici 6.madde olarak aşağıda belirtilen ifadelerin yürürlüğe girmesini talep ediyoruz.                             
Geçici 6.madde ;
''1) Afet, salgın, deprem gibi olağanüstü durumlarda aile hekimligi çalışanlarına 3 ay süreyle kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın 1000 puana kadar ki kısım için ;
 Hesaplanan maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan
dahil);
1) Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin %157’si,
2) Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin %227’si,
3) Mesleki yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı elemanına tavan ücretin %82,70’i,
4) Mesleki yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı elemanına tavan ücretin %98,30’u, 
tutarında ödeme yapılır. 
 
2. Bu madde kapsamında ki salgınlar; Pandemi kapsamında değerlendirilmesi durumunda geçerlidir.
Deprem ya da diğer afetlerin gerçekleştiği illerde çalışan personel bu kapsamdadır. ''                        Gereğini saygılarımızla arz ederiz.
 
Dr. Özlem SEZEN 
AHEF Yönetim Kurulu Başkanı

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Dosya 410,60 KB 25.04.2020 00:12:12 .docx
PAYLAŞ: