AHEF VEFAT EDEN AİLE HEKİMLERİ İÇİN ŞEHİTLİK BAŞVURUSU

SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
İstanbul ili Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Dr. Yavuz KALAYCI 19.04.2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede Coronavirüs (COVİD-19) nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Salgınla en ön safta mücadele eden ve hayatını riske atarak sağlık hizmeti sunmaya çalışan hekimlerimizden sadece biri olan Dr. Yavuz KALAYCI, kutsal bir ülkü uğrunda ve görevini ifa ederken maruz kaldığı hastalık nedeniyle vefat etmiştir.
Hekimimizin, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereğince sağlık hizmeti sunması sebebiyle ve mezkûr Yasanın 3/6 maddesi “Sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanların, daha önce bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilişkileri aynı şekilde devam ettirilir. Ancak, her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları bu fıkrada belirtilen ücretlerden kesilerek ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna aktarılır. Bunlar önceki durumları çerçevesinde tedavi yardımlarından yararlanmaya devam ederler.” hükmüne istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Sosyal Haklar ve Yardımlar başlıklı VI. kısmındaki 188’inci maddesinde yer alan “Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki hastalık hallerinde gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır.” hükmü göz önüne alınarak yakınlarının sosyal sigorta hak imkânlarından yararlanacağına ilişkin inancımız tamdır. 
Ayrıca hekimimizin almış olduğu görev nedeniyle, kamu görevlilerini kapsamına alan ve vazifenin etkisiyle meydana gelen bedensel zararlara karşı maluliyet riskinin giderilmesini amaçlayan “vazife malulü” olarak kabulü ve geride bıraktığı hak sahiplerinin malullük yardımlarından faydalanabilmesi için başvuru yapılacaktır. 
Bununla beraber kutsal bir ülkü ve inanç uğruna canını feda eden hekimimizin kendisine tanınan sosyal güvenlik haklarına ilave olarak şehitlik mertebesine alınmasının gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim Sayın Bakanımız da salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına şehitlik unvanı verilmesine sıcak baktığını belirtmektedir.
Arz edilen nedenlerle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde müstakil bir genel müdürlük olan “Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne” hekimimizin şehit olarak kabulü yönünde tarafımızdan başvuru yapılmakla birlikte, Sayın Bakanlığımız tarafından da vefat eden hekimimizin hatırasının yaşatılması, daha çok hekimimizin yakınlarının kullanacağı bu menfaatten faydalanılması için onay verilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile de koordine edilmesinin uygun olacağını değerlendiriyoruz. 
Saygılarımızla gereğini arz ve talep ederiz. 20.04.2020
 
 
DR. ÖZLEM SEZEN
AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Dosya 13,65 KB 25.04.2020 00:27:10 .docx
PAYLAŞ: