AŞI İLE SAĞLIKLI GELECEK

  • Görüntüleme: 990
  • 25 Nisan 2020
  • .

AŞI İLE SAĞLIKLI GELECEK 
 
Ülkemizde aşılama tarihi Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. Özellikle 2.Abdülhamit in döneminde Pasteur ‘e maddi yardım ve Osmanlı’dan üç kişinin kendisinin yanında asistan olarak gönderilmesi teklifi sunulmuş ve gönderilmiştir. Daha sonra bu Kişiler geri döndüklerinde 1887 yılında Kuduz Tedavi Müessesini kurmuşlardır. Bu kurum dünyada 3. Doğu da ise ilk kuduz merkezi olmuş ve kuduz aşısı ve daha sonraki yıllarda da difteri serumu üretmiştir .1885 yılında ise dünyada ilk defa çiçek aşısı uygulaması için Osmanlı İmparatorluğunda kanun çıkarılmıştır.Dünyadaki o dönemde olan gelişmeler çerçevesinde yine kuduz,difteri, sığır vebası ,kızıl serumları ve tüberküloz aşıları üretildi ve halk sağlığını korumak amacıyla ile uygulandı .Aşı ve serum üretimi Kurtuluş Savaşımızın zorlu çetin  yıllarında da devam etti.
 
Büyük mücadeleler ile sürdüğümüz Kurtuluş Savaşı sırasında milli mücadelemizin ve irademizin en önemli kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi  3 Mayıs1920 de ilk sağlık bakanı olarak Adnan Adıvar ı seçmiş  ve çıkarmış olduğu üç kanunla koruyucu sağlık hizmetlerini yürütebilmesi için Hükümet tabipliği ve Sağlık Müdürlüklerini oluşturmuştur .Bu zorlaşacak yıllarında dahi   insanlarımızı perişan eden salgın hastalıklarla mücadele devam edilmiştir . Bu yıllarda oluşturulan Hıfzıssıha Enstütüsü gibi kurumlarda üretilen aşı ve serumlarla  azimli , çalışkan hekimlerimiz bu salgın hastalıklarla Anadolu nun dört bir yanında savaşmıştır. 
 
Cumhuriyetin ilanından sonra Dr Refik Saydam döneminde “Tababet ve  Şuabatları Sanatlarının Tarz-ı İcraasına Daiir Kanun” ve “Umumi Hıfzıssıha Kanunu” ile yine 1961 yılında sayın Nusret Fişek hocamızın 224 sayılı Sağlıkta Sosyalizasyon diye adlandırılan “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu” gibi kanunlarla halkın sağlığının korunması ve aşılama çalışmalarının tüm ülkeye yayılması sağlanmıştır . 
 
Ülkemizde halen uygulamaya devam ettiğimiz Genişletilmiş Bağışıklama Programımızın yanı sıra yıllar içinde yapmış olduğumuz aşı kampanyaları ile örneğin 1983 yılından itibaren ülkemizden ve dünyadan çiçek hastalığını 1995 yılında Polio Aşı Günleri  ile gibi uzun yıllar devam ettirdiğimiz çalışmalar ile Polio(çocuk felci) hastalığını eredike ettik . 2005 yılında Kızamık Aşı Günleri gibi kampanyalarla da oldukça başarılı sonuçlar elde ettik . 2010 yılından itibaren ülkemizde uygulamaya başladığımız aile hekimliği sistemi ile biz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarımızla birlikte bağışıklama çalışmalarımıza çok daha fazla önem vererek ,son zamanlarda oluşan aşı kararsızlığı ve aşı karşıtlığı ile de mücadele ederek , tek tek bebeklerimiz , çocuklarımız ile ilgilenerek,ailelere ulaşarak  aşılama oranlarımızda çok büyük oranlar yakaladık . Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak da gerek bebek ve  çocuk , gerek erişkin yaş dönemi  aşılamaları konusunda ülkemizde farkındalık oluşturmaya ve çalışmaya devam etmekteyiz.                           
 
Elbette ki son yüzyılın halk sağlığı korunması açısından en önemli buluşu olan aşılar bulaşıcı hastalıklara karşı en güçlü silahımızı oluşturmaktadır .Çocuklarımıza uyguladığımız aşılar sadece onların sağlığını korumakla kalmıyor ülkemizde ve hatta dünyada bulaşıcı hastalıkları yok etmemizi sağlayan en önemli araç olarak yer alıyor .  Özellikle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Korona Virüs salgını ile mücadele ederken insanlık yeni karşılaştığı bu virüse karşı aşı bulma beklentisi içindeyken aşıların ve bağışıklama çalışmalarının ne derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bağışıklama çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir . Dünya Sağlık Örgütü 2005 yılında 24-30 Nisan tarihlerini bu çalışmalara dikkat çekmek  ve farkındalığı arttırmak amacıyla Aşı Haftası olarak belirlemiştir. Ülkemizde de ne güzeldir ki  bu tarihler  Ulusal Egemenlik  Çocuk Bayramımızı kutladığımız haftayla birlikte Aşı Haftası olarak değerlendirilmektedir .Çocuklarına bir bayram hediye etmiş bir ülkenin hekimleri olarak ayrıca gururluyuz. Hem ulusal egemenliğimizin simgesi TBMM bin açılının 100. yılı , hem geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramı ve de Aşı Haftamız kutlu olsun .  
 
Sağlıklı çocuklar sağlıklı yarınlar için HAYDİ AŞIYA.

PAYLAŞ: