SAĞLIK VE EMEK

  • Görüntüleme: 2334
  • 01 Mayıs 2020
  • .

Sağlık ve Emek

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde başta yaşam hakkı pahasına çalışan sağlık emekçilerinin olmak üzere özveriyle çalışan bütün emekçilerimizin bayramını kutlarız.

Koruyucu hekimliği ilke edinen aile hekimleri olarak sağlığa psikososyal yaklaşımı önemsiyoruz. Hekimlik, hastayı sadece biyolojik yapısıyla ele almak demek değildir. Çevre, sosyal durum ve meslek de sağlığın çok kritik belirleyicilerindendir. İş sağlığı ve meslek hastalıkları bireyin ve toplumun sağlığı için çok önemlidir.

İnsanların meslekleriyle ilgili riskler veya zorluklar sadece bedenlerinde fiziksel sorunlara yol açmaz. Psikolojik sağlıklarını da etkiler. Stresin birçok kronik hastalığa davetiye çıkardığını veya şiddetlendirdiğini bilimsel çalışmalar ışığında biliyoruz. Emeği icra edenlerin sağlıklarının takibi kadar; işsiz ve aktif olarak iş arayanların da psikolojik sağlığı yine önemsenmesi gereken bir noktadır.

Biz aile hekimlerinden, takiplerini yaptığımız hastalarımıza hangi hizmet alanında olursa olsun “işe giriş raporu” vermemizin istenmesi, özellikle iş yerlerinin ya da hastaların alelade “bu işte çalışabilir” kararını vererek buna imzamızı atmamızı beklemesi; kişilerin iş sağlığı güvenliğine karşı hem ciddi bir tedbirsizlik hem de biz hekimlere usulsüz bir taleple baskı kurmaktır. Dolayısıyla bizim güvenli hizmetimizin de önüne geçen, bizim iş sağlığı güvencemizi de tehdit eden bir yönlendirme olmaktadır. İşe giriş raporları, iş yeri hekimleri tarafından iş yerinin ve yapılacak mesleğin riskleri belirlendikten sonra gerekli kontrol ve muayeneler sonrası verilmelidir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumanın yolu budur.

 

Aile hekimleri olarak bütün emekçilerimizin güvenli bir ortamda, sağlıklarını tehdit etmeden çalışmalarını önemsiyoruz, kendimiz de dahil. Usulsüz talepler karşısında baskı gören bütün aile hekimlerimiz, psikolojik olarak yıpranmakla kalmayıp fiziksel bir şiddete maruz kalmaktan çekinmektedir. Hastalarımızı korumak kadar kendimizi de yasal olarak korumak hakkımızdır.

AHEF olarak bütün emekçilerin sağlığının korunmasının savunucusuyuz. Hastalıkları önlemek, çok daha düşük maliyette ve de kolaydır. Meslek hastalıkları ya da iş kazaları ortaya çıktıktan sonraki süreçler her zaman daha zarar verici, yıpratıcı ve maliyetli olmaktadır. Sağlığımızın ve emeğimizin kıymetini daha çok önemseyelim. Nice sağlıkla 1 Mayıs'lara!

 

PAYLAŞ: