AHEF SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANKSİYETE ÇALIŞMASI

  • Görüntüleme: 1256
  • 01 Mayıs 2020
  • .

Sağlık çalışanlarının COVİD-19 salgını süresince yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunları tanımlamak, anksiyete ya da korku nedenlerini belirlemek için AHEF Bilim Komisyonu tarafından ankete ilişkin sonuçların dökümü ve analizi yapılmıştır. Anket 12 Nisan- 18 Nisan 2020 tarihleri arasında internet ortamında uygulanmış olup katılımcılara sosyal medya yoluyla, ankete katılabilecekleri bağlantı iletilmiştir.
Ankette toplamda 13 soru sorulmuş olup bunların bir kısmı katılımcıların yaş, cinsiyet, mesleki 
deneyim (yıl) ve çalışılan birim gibi sosyodemografik ve tanımlayıcı verileri toplamaya, diğer kısmı da katılımcıların salgınla beraber sosyal durumlarındaki değişiklikleri, anksiyete düzeylerini ve nedenlerini sorgulamaya yönelik sorulardı. Çalışmaya 1068 sağlık çalışanı katıldı.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Anket Sonucu 370,02 KB 1.05.2020 19:04:29 .pdf
PAYLAŞ: