AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 2699
  • 06 Mayıs 2020
  • .

Ağrı ilinde görevli hekimimizin mesai denetimi adı altında yapılan kontrolde görev yerinde olmadığından bahisle uygulanan 10 ihtar puanının iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada, Mahkemece "soruşturmanın usul ve esasa uygun yapılmadığı" gerekçesi ile ihtar yaptırımının iptaline ayrıca maaşından yapılan kesintinin de iadesine karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize saygı ile duyuruyoruz.

PAYLAŞ: