AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 2504
  • 07 Mayıs 2020
  • .

Erzincan ilinde görevli hekimimiz hakkında uygulanan ihtar yaptırımının iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece; "aile hekimi olan davacıya 20 ihtar puanı cezası verilmesini içeren işlemin vali
yardımcısı tarafından vali yardımcısı sıfatıyla tesis edilmediği" gerekçesi ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Dava konusu ihtar yaptırımı, vali yardımcısı tarafından ve fakat il sağlık müdürü adına imzalanmıştı. Tüm hekimlerimize saygı ile duyururuz. 

PAYLAŞ: