COVID-19 İDARİ İZİN KAMUOYU DUYURUSU

  • Görüntüleme: 6485
  • 02 Haziran 2020
  • .

Sağlık Bakanlığı , Sağlık hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan, 02.06.2020 tarih ve 118360575 sayılı , Covid -19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar konulu yazı birçok eksik ve belirsizlik içermektedir. 
 
30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe konulan, Sağlık raporları Usul ve esasları hakkında yönergede belirtildigi üzere; durum bildirir tek hekim sağlık raporu formatı ve içeriği bellidir.
Rapor formatı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması mevzuata aykırıdır. Tek hekim durum bildirir raporunun hangi gerekçelerle verilmesi gerektiği de tanımlanmıştır. 
 
İlgili yazıda belirtilen “COVID-19 idari izin” tanısı,  İcd tanı kodları arasında yer almamaktadır. 
Aile sağlığı merkezleri, e nabızda eksik işlemleri düzeltme ve onay yeri, aile hekimleri de onay ve tasdik makamı değildir. 
 
Bu konuda covid- 19 suphesi idari izinli sayılmak ıcın yeterli görünüyor ise tüm kronik hastalıklar için izin verilmeli veya bunun tam olarak değerlendirmesi ilgili branş uzmanları tarafından yapılmalıdır. 
 
Belirtilen riskli hastalık grupları için İcd , alt tanı kodları ve teşhisler detaylı şekilde belirlenmeli, kuşkuya yer olmayacak şekilde düzenlenmelidir. 
 
E nabız Sistemi üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik 
hastalık durum belgesi”nin her risk grubunda birey için alınabilir hale getirilmesi Sağlık Bakanlığı sorumluluğundadır.
 
 Ayrıca , halen yürürlükte olan Halk  sağlığı genel müdürlüğünün,  31/05/2020 tarih ve 968674468 -161 sayılı yazısında ; " durum bildirir raporu  e nabız  ile temin edilebilecek herhangi bir belgenin yeterli olması gerektiği  ve ayrı bir rapor için yönlendirmenin halihazırdaki  sağlık hizmetlerine gereksiz iş yükü/bulaş riski oluşturması nedeniyle  uygun olmadığı "açıkça belirtilmiştir.
 
Mevcut halde iş yükünü artırabileceği gibi talep karşılanmadığı durumda hekime yönelik şiddete yol açabileceği de göz ardı edilmemelidir. 
 
Vakit kaybedilmeden gerekli düzenlemelerin yapılmasını, eksik düzenleme ile uygulamaların hayata geçirilmesine , her rapor türünün istisnasız şekilde ve gerekli incelemeler yapılmadan aile hekimlerine yönlendirilmesine son verilmesini tavsiye ediyoruz.
 
Saygılarımızla.
 
Ahef Yönetim Kurulu

PAYLAŞ: