AHEF UEMO TOPLANTISINDA

  • Görüntüleme: 295
  • 15 Haziran 2020
  • .

UEMO 2020 BAHAR GENEl KURULU 12-13 .Haziaran.2020 tarihlerinde 20 ülkeden delegenin katılımı ile ZOOM üzerinden görsel toplantı olaral gerçekleşti.

Genel Kurula AHEF i temsilen Dr. İLKNUR GÜREL ve Dr. TANSU DERE katıldı.

Genel Kurul sağlık çalışanı kayıplarımızı anmak  için bir dakikalık sessizlik töreni ile başladı.

Açılışın ardından Avrupa Parlemento üyesi Sara Cerdas,sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasını yaptı.COVID 19 a bağlı ölüm ve hastalıkların meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ile ilgili çalışmaları olduğundan bahsetti.

Bir önceki toplantıdan sonra gerçekleşen görüşmeler ve gelişmeler aktarıldı.(Kasım.2019-Mayıs.2020).Başkan ve kurul üyelerinin raporları ile finansal rapor sunuldu.

Politikalar ve strateji konusunda  COVID-19 Beyanı / Konumu Bildirisi için aşağıdaki maddeler ile ilgili görüşmeler yapıldı.

• pandemide ücret sorunu

• COVID 19'un meslek hastalığı olarak tanınması

• pandemide sınır ötesi /mültecilerin bakımı

• kronik hastalar için bakımın sürekliliği sorunu

• erken teşhis edilememiş sağlık sorunları (hastaların şimdi daha ciddi koşullarla geleceği veya

doğrudan hastaneye başvurmak durumunda kalacakları)

•Teletıp / uzaktan görüşme ve konsültasyonun yaygın kullanımı

• KKD eksikliği

•Sağlık çalışanlarına karşı hastalığın yayılma korkusu nedeniyle şiddet, ayrımcılık ve dışlanma

• UEMO'nun faaliyet ve faaliyetlerinin geleceği mevcut pandeminin bağlamında ve belki

gelecekte olabilecek  diğer krizler için

Cumartesi günkü toplantı grup çalışma raporlarının okunması ile başladı ve bu konularada beynlar dinlenildi.

Bu yılki genel kurulda 2 hafta öncesinde çalışma grupları başkanları anketler,zoom toplantıları.,mailler yoluyla bu çalışmaları yürüttüler.

ÇG 1 GP'lerin Karmaşa yönetiminde yetkinlikleri

ÇG 2 Önleyici Faaliyetler

ÇG 3 Ad-Hoc (Uzmanlık Tanıma ve Organizasyondeğişiklikler ve Sınır ötesi bakım)

ÇG 4 E-sağlık

ÇG 5 AH’nin Değeri

ÇG 6 CME / GBM

UEMO 2020 BAHAR TOPLANTISI ÇALIŞMA GRUPLARIna katılımımız şu şekilde oldu

WG1:anket ile(DR.İG) 

WG2:anket ile(DR.İG) 

WG3:anket ile(DR.İG)

Zoom toplantısı ile (Dr.TD)

WG4:anket ile(DR.İG) 

WG5:anket  ve Zoom toplantısı ile(Dr.İG)

WG6:Zoom toplantısı ile(Dr.TD)

Politikalar ve strateji için COVID-19 Beyanı / Konum  Bildirisi için son durum değerlendirilmesi yapıldı.Özde oybirliği ile anlaşıldı;kelime ve gramer düzeltmelerinin genel kurul sonrasında mailler yoluyla tamamlanmasına karar verildi.

Bir sonraki toplantılar  için genel kurulun yönetim sitelerinde yönetilme şeklini değiştirme ihtimali,çevrimiçi/ görsel toplantının  zorlukları,olası yasal sorunlar,kararlar ve uzaktan oylama ile ilgili konularda görüşmeler yapıldı.

UEMO Sonbahar GenelKurulu için tarih ve yer  Kasım2020  de Ljubljana, Brüksel olarak belirlendi.Ancak nasıl gerçekleşeceği (görsel vb) konusunda gelişmeler göre karar verileceği söylendi.

Toplantı üye ülkelerin  tüm sağlık çalışanları için iyi dilekleri ile sonlandı.

Yayınlanacak bildirilere son şekil verildiğinde elenecektir.

 

Dr. İLKNUR GÜREL

 

 

 

 


PAYLAŞ: