AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 2173
  • 17 Haziran 2020
  • .

Erzincan ilinde görevli hekimimiz hakkında uygulanan ihtar yaptırımının iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece; "aile hekimi olan davacıya 10 ihtar puanı cezası verilmesini içeren işlemin vali yardımcısı tarafından vali yardımcısı sıfatıyla tesis edilmediği" gerekçesi ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Dava konusu ihtar yaptırımı, vali yardımcısı tarafından ve fakat il sağlık müdürü adına imzalanmıştı. Tüm hekimlerimize saygı ile duyururuz.

PAYLAŞ: