AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 3252
  • 07 Temmuz 2020
  • .

Diyarbakır ilinde görevli aile hekimimize aşı kayıtlarının hatalı girilmesinden kaynaklı olarak bir fiile iki yaptırım uygulanması sebebiyle AHEF tarafından verilen hukuk destekle açılan davada Mahkemece "tek fiile tek ceza verilmesi ilkesinin disiplin hukukunda da uygulanan bir ilke olması karşısında aynı fiile ilişkin olarak birden fazla ceza verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamıştır." gerekçesi ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

PAYLAŞ: