AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 2379
  • 20 Temmuz 2020
  • .

Aksaray ilinde görevli hekimimiz hakkında uygulanan ihtar yaptırımının iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece; "davacıya yeterli savunma hakkının tanınmadığı, randevu olmadan öğrenci taraması için gelen hastanın muayene edilmemesinin yukarıda anılan Kılavuza aykırılık teşkil etmediği, yaşanılan olaylar sonrasında öğrencinin muayenesinin yapıldığı ve davacı hakkında şikayette bulunan öğrenci velisinin "kamu görevlisine hakaret" suçundan yargılandığı ceza davasında ceza aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı" gerekçesi ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Dava konusu ihtar yaptırımı, vali yardımcısı tarafından ve fakat il sağlık müdürü adına imzalanmıştı. Tüm hekimlerimize saygı ile duyururuz.

PAYLAŞ: