YURTLARA KABÜL İÇİN AİLE HEKİMLERİNE RAPOR BAŞVURULARININ İPTAL YAZISI

  • Görüntüleme: 1285
  • 21 Ağustos 2020
  • .

 

Tarih :  14.08.2020

Sayı :    200

Konu :   Sağlık Raporları Hk.

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

KORONA VİRÜS BİLİM KURULUNA

Bilindiği üzere; Yatılı okullar ve yurtlar için sağlık şartlarını taşıyanlara düzenlenen tek hekim kanaat raporu için mezkur mevzuat aşağıdaki ile sınırlıdır.

“YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Barınma şartları

MADDE 6 – (1) Yurtlara başvuru ve barınma şartları;

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması, “

Başka bir değişle düzenlenecek raporlar “ tespit edilen bulaşıcı hastalığı olmadığı” dolaylı anlamına da gelebilmektedir. Covid süreci dolayısıyla bu raporların düzenlenemeyeceği tarafımızdan değerlendirilmektedir.

Bu mevzuat ile korunan değerler bakımından, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun ivedilikle bir yorum yapması aksi durumda bu raporların verilmesinin uygun olmadığı tarafımızdan mütaala edilmiştir.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 

 

                                                                                                 Dr. Özlem SEZEN

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 


PAYLAŞ: