AHEF MALİYE BAKAN YARDIMCISI GÖRÜŞMESİ

Değerli Aile hekimleri, 
 
AHEF olarak aile hekimleri  adına Ahef Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özlem SEZEN ve Ahef 2. Başkanı Sayın Hacı Yusuf ERYAZĞAN , T.C. Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Nureddin NEBATİ 'yi makamında ziyaret ettiler. 
 
Görüşmenin başında Federasyonumuzun yapısı, işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Aile hekimliği sistemi,  Ülkemizdeki sistem ve yurt dışı örneklerine  kısaca değinildi. Koruyucu hekimliğin öneminin aynı zamanda Ülke sağlıklı geleceğinin artan iş gücü ve azalan sağlık harcamaları olarak da değerlendirilebileceği ifade edildi. Sistem işleyişinde genelde  yaşanan  sorunları  aktarıldı. MALİ kayıplarımız örnekler ile dile  getirildi. 
 
Pandemi döneminde özel olarak artan  sorunlar ve Sayın Sağlık Bakanımız tarafından söz verilen pandemi ek ödemesinin olmaması sonucu yaşanan hayal kırıklığı ve motivasyon kaybı ifade edildi.  Aile hekimlerinin süreçten mali olarak da olumsuz etkilendikleri özellikle  dile getirildi ve genel bir değerlendirme yapıldı.
 
Sayın Bakanımız, Aile hekimliği sistemini çok  önemsediğini , aile hekimliğinin sağlık sisteminin temeli olduğunu ve bu dönemde öneminin artığını vurguladı.  Özellikle aile hekimleri olarak yapılan ek ödemeler konusunda; ilk 3 ay için sözü verilen ve gerçekleşmeyen ödemeyi, bununla birlikte hastane çalışanlarına, ilçe sağlık müdürlüğü, verem savaş dispanserleri gibi diğer sağlık birimleri çalışanlarına yapılan ek ödemelerin hiç bir şarta bağlanmadığı  ve elbette tüm sağlık çalışanlarının bu dönemde bu ödemeyi hakettiği hatırlatıldı. Ancak aile hekimlerine yapılacak ek ödemenin 1 Ağustos’tan itibaren başlayacağının duyurulması ve bunun izlem şartına bağlanmasının karşısında sahadan gelen tepkiler ve yaşanan demoralizasyon  da dile getirildi . 
 
Sağlık Bakanlığı'mızdan her mali düzelme taleplerimizde ve birçok problemde maliye bakanlığı’nın adres gösterdirildiğini  ve bundan dolayı daha fazla iletişimin sağlanması gerektiği,  bu ilk görüşmenin ardından kapsamlı toplantılar yapılması gerektiği ifade edildi. 
Sayın Bakanımız genel olarak taleplerimizi olumlu karşıladı. 
 
Pandemi döneminin ilk 3 ayı için herhangi bir ödeme yapılmaması ve sonrasında şarta bağlanması konusunda bizleri haklı bulduklarını ifade ettiler. Tüm sağlık çalışanları arasında Adil ve objektif olunması gerektiğini, ayrımcılık yapılmamasının doğru olacağını ifade ettiler. Genel anlamda, aile hekimlerinin yapmakta olduğu görevler, birinci basamak sağlık sisteminin önemi, maliyet etkinliği ve ek ödeme konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Ek ödeme ile ilgili kendisi notlar aldı.
 
Karşılıklı iyi niyet ve dileklerle, bu görüşmelerin devamı olmasının faydalı olacağı da ifade edilerek ziyaretimiz tamamlandı. 
 
Sayın Bakanımıza bu kritik dönemde bizleri makamına daveti. aile hekimliğine desteği  ve samimi havada geçen görüşme için teşekkür ediyoruz.
 
AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: