AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 1011
  • 11 Ocak 2021
  • .

Denizli İlinde entegre hastanede görevli hekimimizin tutmuş olduğu adli defin icap nöbetlerinin karşılığı olan ücretin ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işleme karşı AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece "Yukarıda değinilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, gerek entegre hizmet verilen merkezde görev yapan gerekse bu merkezler dışında bağımsız aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimlerine "defin ve yerinde ölü muayenesi" nöbeti görevi verilebileceği, ASM'de görevli aile hekimi için bunun icap nöbeti şeklinde, entegre hizmet sunulan sağlık merkezinde görevli aile hekimi için de yönetmelikte belirlenen koşullara göre "icap" ya da "aktif" nöbet şeklinde olabileceği ve bu nöbetler karşılığında, yerinde ölü muayene hizmeti için Anayasanın yukarıda değinilen ''angarya yasağı'' düzenlemesini içeren 18.maddesi kapsamında, kurumunca izin kullandırılmayan memurlar ile sözleşmeli personele nöbet ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Olayda, Aile Hekimi olarak görev yapan davacının, davalı idarece görevlendirilmesi üzerine, aktif veya icap şeklinde ifa ettiği, ''defin ve yerinde ölü muayenesi" nöbeti görevi/görevleri sebebiyle, 'yerine giderek' yerine getirdiği defin nöbetlerine karşılık olarak, kurumunca izin kullandırıldığı yönünde davalı idarenin bir beyanının da olmadığı dikkate alındığında, ölü yerine giderek yerine getirdiği nöbet görevi karşılığı olan nöbet ücretlerinin tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemin, "angarya yasağı"na aykırı olduğu ve bu suretle, hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline ve son üç aya ilişkin ücretin davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile ödenmesine karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Denizli Defin 50,95 KB 11.01.2021 11:37:23 .pdf
PAYLAŞ: