AHEF, PANDEMİ EK ÖDEME ADALETSİZLİĞE DANIŞTAY'DA DAVA AÇTI

  • Görüntüleme: 1657
  • 25 Şubat 2021
  • .

Ek ödeme genelgesinin 5,6 ve 8'inci maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Danıştay 2. Dairesi'nin 2021/14943 E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

PAYLAŞ: