AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 2694
  • 26 Şubat 2021
  • .

Ankara ilinde görevli hekimimizin beraber çalışmak istemediği ASÇ sözleşmesinin yenilenmemesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddi üzerine yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesince; aile sağlığı elemanı sözleşmesinin imzalanabilmesi için aile hekiminin o kişi ile beraber çalışmak istediğini beyan etmesinin gerekli olduğu ve idare tarafından talebin değerlendirilmesi gerektiği, çalışma barışı ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyeceğinden dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlara da neden olabileceği gerekçesi ile işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun. AHEF kazanır.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. 1. Dosya 373,26 KB 12.05.2021 15:36:24 .jpg
2. 2. Dosya 540,96 KB 12.05.2021 15:36:51 .jpg
3. 3. Dosya 245,66 KB 12.05.2021 15:43:11 .jpg
PAYLAŞ: