AHEF İŞ BIRAKMA BİLGİLENDİRME

Değerli Aile Hekimliği Çalışanlarımız, 
 
15.12.2021 tarihinde yapılacak olan iş bırakma eyleminde hiçbir şekilde görev yerinde bulunulmayacak ve aile sağlığı merkezleri kapalı olacaktır. 
 
Sendikal hak kapsamında ülke genelinde eylemlere destek veren sendikalarımızın  ve federasyonumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda iş bırakılacaktır. 
 
Hukuk komisyonu ve hukuk büromuzun görüşü iş bırakma eylemleri anayasal haktır ve cezai uygulama söz konusu değildir.
 
İş bırakma kararına uyarak görev yerinde bulunmayan aile hekimlerine, Ahef avukatımız ve Ahef hukuk komisyonumuz soruşturmalarda hukuki destek vereceklerdir. Olası yargı sürecinde emsal dava dışındaki davalarda dosya masrafı ve dava kaybedilmesi durumunda karşı taraf avukatlık ücreti davacıya ait olacaktır. 

Emsal dava durumunda tüm masraflar AHEF tarafından karşılanacaktır.Emsal davaya AHEF Yönetim Kurulu karar verecektir. 
 
Aile sağlığı çalışanlarımıza da sendikaları tarafından hukuki destek verilmesi yönünde taleplerimiz ilgili sendikalara iletilecektir.
 
D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2012/10016 Karar No : 2016/269 kararı gibi bir çok yargı kararı ile sendikası olmayan sağlık çalışanları, başka bir sendika kararına uyarak iş bırakmaları durumunda , yüksek yargı kararlarının bağlayıcılığı üzerinden bir hak kaybına uğramayacaklardır. 
 
Eylemlerin sorumlusu, ADALETSİZLİK , HAKSIZLIK VE GELİR ERİMESİNE neden olan Sağlık Bakanlığı bürokratlarıdır. 
 
Haksızlık ve adaletsizlik varsa biz YOKUZ ! 
 
                                                         AHEF Yönetim Kurulu

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. ASM KAPI DUYURUSU 29,71 KB 14.12.2021 18:17:10 .docx
2. İş Bırakma Savunma Yazısı 22,42 KB 6.01.2022 16:17:49 .docx
PAYLAŞ: