21.01.2022 TARİHLİ AHEF BAŞKANLAR TOPLANTISI GÜNDEM

21.01.2022 TARİHLİ AHEF BAŞKANLAR TOPLANTISI GÜNDEM
 
1-ANKARA İL DERNEK BAŞKANININ SAĞLIK BAKANLIĞI ‘’KRONİK HASTALIK TAKİPLERİ VE SMA İŞLEMLERİ ‘’ KONUSUNDAKİ İZLENİMLERİ VE AHEF EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI HAKINDA KISA BİLGİLENDİRME 
 
2-CEZA YÖNETMELİĞİ VE ÖZLÜK HAKLAR KONUSUNDA AHEF EYLEMSELLİK SAHA ANKET SONUÇLARININ KISA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
3-İŞ BIRAKMA VE DİĞER EYLEMSELLİK SEÇENEKLERİ HAKKINDA KISA HUKUKİ DEĞERLENDİRME
 
4-ALFABETİK SIRAYA GÖRE KISACA İL DERNEK BAŞKANI VEYA TEMSİLCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI

PAYLAŞ: