AHEF KAZANIR... MERSİN GRUP DÜŞÜRME İPTAL

A GRUBUNDA HİZMET VEREN 3 BİRİMLİ ASM ‘DE GÖREV YAPAN AİLE HEKİMLERİNİN ÇALIŞTIRDIĞI PERSONELİN COVİD-19 NEDENİYLE 14 GÜNDEN FAZLA İZİNLİ+ RAPORLU OLMASINDAN KAYNAKLI GRUP DÜŞÜRÜLEN AİLE HEKİMLERİNİN KAZANILAN DAVASI

 

Mersin İli, Mezitli İlçesi aynı ASM’de görevli 3 aile hekiminin yapılan denetimde ASMde çalışan temizlik personeli N.Ç'nin 14 günü aşan izin kullanmasına rağmen yerine temizlik personeli çalıştırılmadığının tespit edildiğinden bahisle aile hekimliği birimlerinin geriye dönük olarak "A" grubundan "E" grubuna düşürülmüş, grup düşürme işlemine karşı  müdürlüğe yapılan itirazın reddedilmesi üzerine  AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece;’’Dava dosyasının incelenmesinden, davacının aile hekimi olarak görev yaptığı Mezitli İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Aile Sağlığı Merkezi'nde12.03.2021 tarihinde yerinde yapılan denetimde temizlik personeli N.Ç'nin 14 günü aşan izin kullanmasına rağmen yerine temizlik personeli çalıştırılmadığının tespit edildiğinden bahisle aile hekimliği biriminin(33.08.046), 18.12.2020 tarihinden itibaren "A" grubundan "E" grubuna düşürülmesine ilişkin 24.03.2021 tarih ve E.47955797 sayılı işlemin tesis edildiği, işleme karşı davacı tarafından yapılan itirazın Mersin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi/Brimleri Gruplandırma İtiraz Komisyonu'nun 12.04.2021 tarih ve K.No:2 sayılı kararı ilereddedilmesi üzerine iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.Uyuşmazlık konusu olayda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; Aile Sağlığı Merkezi'nde temizlik personeli olarak istihdam edilen N.Ç'nin toplam 20 gün izin/rapor kullanarak mevzuatta öngörülen 14 günü aşan izin kullandığı hususu sabit olmakla birlikte, N.Ç tarafından kullanılan 20 günlük iznin, 10 gününün Covid-19 nedeniyle kullanıldığı, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında raporlu olan devlet memurlarının ülke genelinde idari izinli sayıldıkları hususu da göz önünde bulundurulduğunda, temizlik personeli olarak istihdam edilen N.Ç'nin Covid-19 nedeniyle almış olduğu 10 günlük hastalık raporunun bu süreye dahil edilerek dava konusu işlemin tesis edilmesinin hakkaniyete aykırı düşeceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.Bu durumda, yukarıda belirtilen gerekçeler kapsamında kişi ve toplum yararı arasındaki dengeyi bozucu nitelikte, hakkaniyet ilkesine ve nesafet kurallarına aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.  Gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. MERSİN GRUP DÜŞÜRME İPTAL 2 51,54 KB 28.01.2022 14:09:49 .pdf
PAYLAŞ: