ORTAK EYLEM TAKVİMİ SAHA BİLGİLENDİRMESİ

        Değerli Arkadaşlar;
      Bulunduğumuz dönem birçok STK için yeni ve heyecan verici, AHEF için ise neredeyse 365 gün devam eden eylemsellik adına rutin bir dönem geçiriyoruz diyebiliriz. İdarenin, kırmızı çizgilerimiz hususunda ihtiyacı karşılayıcı pozitif bir tutum sergilemesini umuyoruz.
   AHEF olarak, uzun yıllar, diğer STK’ların AHEF eylem planlarına yeterince destek veremediğini veya yetersiz iletişim sebebiyle eylemsellik noktasında tam bütünleşemediğimizi düşündük. Ancak pes etmeden doğru bildiğimiz yolda yürüdük. 
   Tüm saha için Sevindirici, bizler için düşündürücü olarak, İlk defa ‘’bazı illerde ‘’ hastanelerdeki iş bırakma eylemi ASM’lerden daha yoğun uygulanmıştır. Bu anlamda yeni kurulan sendikaların başarısını ayakta alkışlıyoruz.
Bu birlikteliğin daha da büyüyerek güçleneceğini düşünüyoruz.
       Türkiye’de aile hekimliği başladığı günden beri aynı sorunları konuşmamıza rağmen, idarenin duyarsız davranarak STK’ları yok sayması kabul edilemez. AHEF 30.06.2021 tarihli sözleşme ve ödeme yönetmeliği ile tabiri caiz ise ölü toprağını tekrar üzerimizden atıp iş bırakma eylemlerine kaldığı yerden devam etme kararı almıştır.
      16-27 Ağustos iş bırakma eylemleri uygulama yönetmeliği ve sözleşme-ödeme yönetmeliğine duyulan tepkiyi ifade eden iyi ve güçlü bir başlangıç olmuştur. 15 aralık,17-18 Şubat, 14-15-16 Mart tarihlerinde alınan iş bırakma eylemleri ise kararlılığımızı net bir şekilde ortaya koymuş, sahada oluşan birlik ve beraberlik, uzun zamandır ilk defa coşku ile kutlanan ‘’14 Mart’’ bunun en güzel tezahürü olmuştur. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, 14-15-16 Mart iş bırakma kararına tüm STK’lar tam destek vermemiş ve birçok STK’nın baskısı ile ASM’lerin bir kısmı 16 Mart tarihinde çalışmıştır. Bu eylem birliğini bozan bir etken olarak karşımıza çıkmıştır.
     Eylem takviminin ortaklaşması hususunda yaşanan sorunları, AHEF çalışmaları ve diğer STK’larla ortaklaşma gayretimiz, toplantı bilgilendirmeleri dokümanlar ile 14 Mart öncesi sahaya deklare edilmişti.
        Maalesef son dönemde birinci basamağa yönelik olarak ‘’İşe gidip çalışmamak’’ gibi hukuki ve etik olmayan bir eylem şekli sahaya empoze edilmiş, birçok ilde bu sebeple şiddet olayı gerçekleşmiştir.
        Aile hekimliği mevzuatının farklı boyutu hususunda bizler platformda dile getirsekte, sizlerin de bağlı olduğunuz diğer STK’lar ile köprü kurmanız önem arz etmektedir.
   İl derneklerinin iş bırakma verilerini ve iş bırakmama gerekçeleri AHEF örgütlenme komisyonunca değerlendirilecek, bu veriler bizler ve bahsedilen diğer STK’lar için yol gösterici olacaktır.
     Artık düne kadar eylemlerde yalnız bırakılan AHEF şimdi yalnız değil, birçok STK tarafından eylem takvimleri noktasında desteklenmiş ve ilerisi için ortak eylem takvimleri ile bu birlikteliğin devamı için güç vermiştir. Şimdi kimseyi ötekileştirmeden, birlik ve beraberlik içerisinde, şeffaf ve demokratik olarak bu süreci birlikte yürütme gerekliliği doğmuştur.
     AHEF şu an 17 Paydaşlı sağlık emek platformu, Aile Hekimliği Platformu ve AHEF eylem takvimine tam destek veren STK’lar ile 3 farklı platformda birlikte çalışmaktadır. Bu yönü ile AHEF’in sahada iletişim kurmadığı tek bir STK yoktur.
Son iş bırakma eylemine ‘’taraflı tarafsız tüm STK’ların verdiği destek’’ ayrıca onur vericidir.
     Önümüzdeki süreç için güçlü, kararlı ve sabırlı bir şekilde, ortak platformlarda eylem takvimi için görüşler alınacak ve ortak eylem takvimi deklare edilecektir.
    Ancak net olan şudur, AHEF ‘’ceza yönetmeliği’’ geri çekilmeden, hukuki revizyon yapılmadan EYLEMSELLİKTEN VAZGEÇMEYECEKTİR…
    Biz bunu aklımıza yazdık, sizlerde yüreğinize yazınız…
                                                                                                          AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: