CEZAEVİ ASM’SİNDE GÖREVLİ AİLE HEKİMİNE EKSİK CARİ GİDER ÖDENMESİ ÜZERİNE AÇILAN DAVA

  CEZAEVİ ASM’SİNDE GÖREVLİ AİLE HEKİMİNE EKSİK CARİ GİDER ÖDENMESİ ÜZERİNE AÇILAN DAVA

 

    Tekirdağ ilinde Cezaevi Kampüsünde olan aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekiminin, aile hekimliği biriminin cari gider ödemelerinin 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme yönetmeliği nedeniyle %80 kesinti uygulanarak ödenmesi üzerine aile hekimi tarafından  %80 eksik yatan cari giderin ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce reddedilmesi üzerine bu ret işleminin iptali  maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece; ‘’... Bu durumda, davacının görev yaptığı aile sağlığı merkezinin kurum türü cezaevi olarak belirlendiğinden bahisle tutuklu ve hükümlülere hizmet veren aile sağlığı birimi olarak değerlendirilerek Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca davacıya %20 oranında cari gider ödemesinde bulunulduğu görülmekteyse de, Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi 590.10.49 No.lu Adalet Aile Sağlığı Merkezinin yalnızca tutuklu ve hükümlülere hizmet vermediği, kampüs içerisinde lojmanlar bölümünde yer aldığı ve kurumda çalışan infaz koruma memurları ile lojmanda ikamet eden aile fertlerine ve jandarma personeline de hizmet vermekte olduğu, kira hariç diğer giderlerinin (elektrik, su, aidat, internet, telefon, yakıt, tıbbi sarf malzemesi  vb.) davacı ile ASM'de görevli diğer hekim tarafından karşılandığı ve uyuşmazlık konusu ASM'nin cezaevi idari binasından bağımsız ve fakat kampüs alanı içerisinde müstakil aile sağlığı merkezi olarak konuşlu olduğu anlaşılmakla, Adalet Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapan davacı tarafından, birimlerinin Sağlık Bakanlığı sistemlerinde ceza infaz kurumu içerisinde yerleşik aile sağlığı merkezi olarak tanımlandığı ve bu sebeple aylık cari gider ödeneğinin %20 üzerinden ödendiği, müstakil aile sağlığı merkezi olarak  görev yapmaları nedeniyle Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca ödenmesi gereken cari giderin %80 oranında kesinti yapılarak ödenmesine son verilmesi istemiyle yapılan 09/08/2021 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.’’ gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


 AHEF KAZANIR!

 

 

 

 


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. CEZAEVİ ASM’SİNDE GÖREVLİ AİLE HEKİMİNE EKSİK CARİ GİDER ÖDENMESİ ÜZERİNE AÇILAN DAVA 43,95 KB 5.05.2022 14:38:17 .pdf
PAYLAŞ: