16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ İÇİN MAHKEME SENDİKAL EYLEM OLDUĞUNA KARAR VERDİ ve ÜCRET KESİNTİSİ YAPILAMAZ DEDİ;

   16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ İÇİN MAHKEME SENDİKAL EYLEM OLDUĞUNA KARAR VERDİ ve ÜCRET KESİNTİSİ YAPILAMAZ DEDİ;

 

  İzmir ilinde görev yapan aile hekimimiz 16 ve 27 Ağustos 2021 tarihlerinde ‘’Ceza Yönetmeliğine’’ tepki için tüm Türkiye’de olduğu gibi iş bırakma eylemine iştirak etmiş olması sebebiyle hakkedişinden yapılan kesintisinin iadesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce reddedilmesi üzerine bu ret işleminin iptali  maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece; ‘’... Dava konusu olayda, davacının üyesi olduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda sendikal eylemde bulunduğu, bu eylemin yukarıda alıntısı yapılan Uluslararası Sözleşme hükmü uyarınca mazeret olarak kabulünün gerekeceği, mazeret olarak kabul edilen sendikal faaliyet sebebiyle, ilgililer hakkında ayrıca eyleme katıldıkları günlerin kesinti yapılarak ücretlerine yansıtılmasının örgütlenme ve sendikal faaliyetlerde bulunma hürriyetine doğrudan etki doğuracağı ve Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında güvence altına alınan "çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil, başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkı"nın zedelenmesine sebep olacağı açık olduğundan, sendikal eylemin kabul edilebilir mazeret olarak değerlendirilmesi gerekirken, aksi yorumla tesis edilen ve davacının ücretinde kesintiye sebep olan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.’gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR!


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. 16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ MAHKEME SENDİKAL EYLEM NEDENİYLE ÜCRET KESİNTİSİ YAPILAMAZ KARARI 31,70 KB 6.05.2022 16:27:36 .pdf
PAYLAŞ: