Aile Hekimliği Çalıştayı

5-6 Kasım 2022 tarihinde Afyonkarahisar’da Hekim Birliği Sendikası tarafından organize edilen “Aile Hekimliğinin Sorunları” çalıştayına AHEF adına yönetim kurulu üyemiz Dr. Yusuf Başak katılmıştır. Çalıştayda;
-Aile Hekimlerinin entegre hastanelerdeki problemleri
-Ceza yönetmeliği ve sözleşme usul ve esasları
-Aile Hekimliği nüfusları ve ücretlendirme
-Destek ve Teşvik ödemeleri
-Raporlar 
-Aile Sağlığı Merkezlerinin cari gider ödeneği ve Aile Hekimlerinin işletmeci rolleri 
-Aile Hekimliğinin geleceği 
Konularında çalışma grupları oluşturuldu, toplantı sonunda da her çalışma grubu raporunu hazırlamıştır. 
AHEF Yönetim Kurulu üyesi Dr.Yusuf Başak , yaklaşık otuz bin Aile Hekiminin en büyük temsilcisi olarak  sahada yaşanan sorunları tüm çalıştay masalarında paylaşarak çalıştaya önemli bir katkı sağlamıştır. AHEF in aile hekimliğinin geleceğine yönelik projeksiyonundan da bahseden Dr.Yusuf Başak  sivil toplum örgütlerinin hak mücadelelerinde birlikte hareket ettiğinde kazanım sağlamanın önemi vurguladı.AHEF olarak  hekimlerin hak mücadelelerinde  sendika ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmek istediğini tekrarladı. Başarıyla tamamlanan çalıştayın sonuç raporu hazırlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır. Çalıştayda emeği geçen Hekim Birliği Sendikası ve destek veren diğer STK’ lara  AHEF ve sahada çalışana aile hekimlerimiz adına teşekkür ederiz.
AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: