ANAYASAL İŞ GÜVENCESİ VE SAĞLIK HİZMETİ

Aile Hekimliği sistemi ülkemizde 5258 sayılı kanun ve bağlı yönetmelikler ile düzenlenmiş bir sistem olarak yaklaşık 20 yılını devirmek üzere. Geldiğimiz noktada Aile Hekiminin temel görevi olan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri konusunda ülkemiz belki de tüm dünyada en hızlı ilerleme kaydeden ülke olmuştur. Özellikle bağışıklama hizmetleri açısından tüm dünyada ülkemizin parmakla gösterilen bir ülke haline gelmesindeki başrol aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı arkadaşlarımıza aittir.

Ancak tüm bu üstün çabaya rağmen sistemin içindeki arkadaşlarımız açısından tablo çok da iç açıcı değildir. Sağlıkta şiddet başta olmak üzere özlük hakları, ücretlendirme, izin hakkı, cezai yaptırımlar öngören hukuksuz yönetmelikler gibi pek çok konu da geçen yaklaşık 20 yıla rağmen çözüme kavuşturulamamıştır. Öyle ki halihazırda kamu personeli olmadığı için kamu dışı olarak adlandırılan kadrolara atanmış hekim arkadaşlarımız vardır. Bu arkadaşlarımız ülkenin en iyi üniversitelerine en yüksek puanlarla girmiş ancak geçen bunca zamana rağmen kendilerine Anayasal bir hak olan iş güvencesi dahi reva görülmemiştir.

Çeşitli kurumlarda sözleşmeli olarak çalışan personelin geçmişte kademeli olarak kadroya geçişlerine şahit olduk. Geldiğimiz noktada KAMU DIŞI PERSONEL olarak istihdam edilmiş olan birçok hekim ve aile sağlığı çalışanının da ‘’bazı sözleşmeli personellere kadro verilmesinin’’ yüksek sesle konuşulduğu bugünlerde sürece dahil edilmesi Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak temel talebimizdir. Üstelik bu durum mevcut işleyişi hiçbir şekilde olumsuz etkilemeyeceği gibi bütçeye de ek bir yük getirmeyecektir. Hekimlik gibi ulvi bir mesleğin mensuplarının iş güvencesinden yoksun bir şekilde Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına girecek olmaları düşüncesi dahi tek başına bu adımı atmak için yeterince caydırıcı bir sebep olmalıdır.

Sağlık bakanlığımız, diğer tüm yetkililer, siyasiler, basın mensuplarımız ve kamuyonunun konuya ilgi ve hassasiyetlerini istirham ediyoruz.

Saygılarımızla…

 

Dr. Kemal NOYAN

AHEF BAŞKANI


PAYLAŞ: