AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANININ SÖZLEŞMESİNİN AİLE HEKİMİNİN İTİRAZINA RAĞMEN YENİLENMESİ NEDENİYLE AÇILAN DAVA

AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANININ SÖZLEŞMESİNİN AİLE HEKİMİNİN İTİRAZINA RAĞMEN YENİLENMESİ NEDENİYLE AÇILAN DAVA

Şanlıurfa İli, Harran İlçesinde aile hekimi olarak görev yapmakta olan aile hekimimiz, aynı birimde görev yapan aile sağlığı çalışanın birimde ve Aile Sağlığı Merkezinde iş akışı, iş barışını ve güven ortamını bozmasından, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında ekip anlayışı kalmadığından yeni sözleşme dönemi olan 01/01/2022 tarihinden itibaren adı geçen aile sağlığı elemanı ile çalışmak istemediğini belirtmesine rağmen yeni sözleşme imzalanmaması yolundaki başvurusunun Şanlıurfa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce reddedilmesi ve ASÇ’nin sözleşmesinin yenilenmesi nedeniyle, İdarenin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak tesis ettiği idari işleme karşı AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından açılan davada Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesince ‘’...Uyuşmazlıkta yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde aile hekimliği bünyesinde çalışan aile hekimi, aile sağlığı elemanı ve diğer personelin birlikte bir ekip oluşturdukları ve verilecek aile hekimliği hizmetinin de ekip anlayışı çerçevesinde sunulması gerektiği, yeni sözleşme imzalama aşamasında aile hekiminin tercihinin belirleyici rol oynayacağı, ancak üç ay içerisinde aile hekiminin sözleşme imzalayacak bir aile sağlığı elemanı bulamaması durumunda aile hekiminin talebi üzerine valiliğin sözleşme imzalamak isteyen ebe, hemşire sağlık memurları ile o pozisyon için sözleşme imzalayabilecekleri belirlenmiştir. Bu durumda, aile sağlığı elemanlarının aile hekimi ile anlaşmaları durumunda anlaştıkları pozisyonlar için aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayabilecekleri, dolayısıyla aile sağlığı elemanı sözleşmesinin imzalanabilmesi için aile hekiminin o kişi ile beraber çalışmak istediğini beyan etmesinin gerekli olduğu açık olup, aile hekiminin aile sağlığı elemanıyla çalışmak istemediği takdirde davalı idarece bu talebin değerlendirilmesi gerektiği kuşkusuz olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.’’ Gerekçeleriyle idari işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR!


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANININ SÖZLEŞMESİNİN AİLE HEKİMİNİN İTİRAZINA RAĞMEN YENİLENMESİ NEDENİYLE AÇILAN DAVA 32,51 KB 29.12.2022 21:05:00 .pdf
PAYLAŞ: