14-15-16 MART İŞ BIRAKMA EYLEMİ NEDENİYLE, HAK EDİŞİNDE KESİNTİ YAPILAN AİLE HEKİMİMİZİN KAZANILAN DAVASI

Aydın ili  Karpuzlu ilçesinde görev yapan aile hekimimizin 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde  tüm Türkiye’de olduğu gibi iş bırakma eylemine iştirak etmiş olması sebebiyle hak edişinden 3 günlük kesinti yapılmış, yapılan kesintinin iptali  maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN açılan davada Mahkemece; ‘’Uyuşmazlık konusu olayda; 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde sendikalar tarafından iş bırakma eylemi yapılması kararı alındığı, davacının da sendikaların bu çağrısına uyarak söz konusu tarihlerde işinin başında bulunmadığı, bu sebeple de ücretinden üç günlük kesinti  yapılarak eksik ödeme yapıldığı görülmektedir. Bu durumda; davacının sendikaların yetkili kurullarınca alınan karara uyarak,   etkin bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, 30.06.2021 tarihinde çıkarılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin kaldırılmasını, aile hekimleri hakkında özlük haklarının düzeltilerek emeklilik haklarının iyileştirilmesini, Aile Sağlığı Merkezlerinde yetmeyen cari ödeneğinin arttırılması nedeniyle düzenlenen iş bırakma eylemine katılmasından dolayı görevinin başında bulunmadığı anlaşılmış olup, sendikal eyleme destek niteliğinde olan göreve gelmeme eyleminin de kabul edilebilir bir mazeretle işlendiği sonucuna varıldığından, davacının  14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde maaşından yapılan kesinti yapılması işleminin geri alınması istemiyle yapılan başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Aydın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Öte yandan; Anayasanın 125. maddesi uyarınca, idarenin hukuka aykırı bulunarak iptal edilen işlemleri nedeniyle kişilerin uğradığı zararların idareler tarafından karşılanması gerektiğinden, davalı idare tarafından, davacının maaşında yapılan kesintinin, kesinti tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, kesilen ücretin kesinti tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine,’’ şeklinde karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR!

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Dosya 32,43 KB 12.01.2023 21:09:47 .pdf
PAYLAŞ: